Τιμητική διάκριση του Ινστιτούτου Ophthalmica από την Αμερικανική Εταιρεία Παιδοφθαλμολογίας & Στραβισμού (AAPOS)

Η πλήρης επιστολή της Αμερικανικής Εταιρείας Παιδοφθαλμολογίας & Στραβισμού (AAPOS: American Association for Pediatric Ophthalmology & Strabismus) για την τιμητική διάκριση του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica ως μέλους του Pediatric Low Vision Rehabilitation Committee. 

aapos 1

Διαβάστε την επιστολή:

Dear Nikolaos Kozeis, MD,

We would like to invite you to serve as a Member on the Pediatric Low Vision Rehabilitation Committee of the American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus. The Chairperson of the Pediatric Low Vision Rehabilitation Committee is Linda M Lawrence, MD. Linda M Lawrence, MD will make the necessary arrangements for the committee, task force, or group meetings. The Board of Director’s liaison to the Pediatric Low Vision Rehabilitation Committee is Jean E Ramsey MD, MPH.

As a member of Pediatric Low Vision Rehabilitation Committee you play a key role in the organization’s ability to meet its goals and objectives.

AAPOS committee, task force, or group appointments can be renewed annually – this one runs July 1, 2017 through June 30, 2018. By AAPOS policy, most committee, task force or group, appointments can be renewed for a maximum of four years.

A committee member handbook is posted on the AAPOS member side of the website.

To review, please click on AAPOS Committees under the Association tab.

Thank you for your service and dedication to the profession. Feel free to call upon me or the AAPOS Manager, Jennifer Hull, if we can assist you in any way.

Sincerely,

Derek T. Sprunger, MD
President

Christie L. Morse, MD
Executive Vice President

aapos 3

Source: AAPOS

https://www.aapos.org/

aapos 2