05 Μάρτιος 2018

Δωρεάν οφθαλμολογικές εξετάσεις σε παιδιά από το Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica, έχοντας θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού που εφαρμόζει, υποστηρίζει δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα.

papafeio 2

Σε αυτό το πλαίσιο μια από τις στοχευμένες ενέργειες είναι και οι δωρεάν οφθαλμολογικές εξετάσεις σε παιδιά από το Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης.

Το Παπάφειο Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ», δωρεά του Εθνικού Ευεργέτη Ιωάννη Παπάφη, λειτουργεί ανελλιπώς από το 1903 μέχρι σήμερα. Περιθάλπονται σε αυτό αγόρια, ορφανά από δύο ή ένα γονέα, αναπήρων πολέμου, τυφλών, κωφαλάλων, γενικά αναπήρων, φυματικών, ψυχοπαθών ή φυλακισμένων για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με την οικονομική αδυναμία της οικογένειάς τους να τα αναθρέψουν. 

Στη μακρόχρονη ιστορία του, το Παπάφειο ίδρυμα, φιλοξένησε χιλιάδες παιδιά. Σήμερα φιλοξενεί περίπου 50 παιδιά από 7 έως 22 ετών, τα οποία φοιτούν σε σχολεία όλων των βαθμίδων.

Το Παπάφειο Ίδρυμα:

papafeio 1

Το Ινστιτούτο Ophthalmica θα συνεχίσει να στηρίζει δυναμικά τα παιδιά προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες οφθαλμολογικής φροντίδας.