03 Μάιος 2018

Το Ινστιτούτο Ophthalmica στην επιστημονική εκδήλωση: "Οφθαλμολογικοί Διάλογοι - Προοπτικές & Λύσεις"

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουγικής Ophthalmica στην επιστημονική εκδήλωση: "Οφθαλμολογικοί Διάλογοι - Προοπτικές & Λύσεις" 
18 - 19 Μαΐου 2018 
Ιωάννινα 
Epirus Palace hotel 

epirus 2

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στην επιστημονική εκδήλωση: "Οφθαλμολογικοί Διάλογοι - Προοπτικές & Λύσεις" 

Σάββατο 19 Μαΐου 2018

Συνεδρία 5η: Κερατόκωνος

16:40 - 17:00 Customized x-linking κερατοειδούς
Μπαλίδης Μ.

Συνεδρία 6η: Διαθλαστική Χειρουργική

19:40 - 20:00 Μετεγχειρητικός έλεγχος και follow up στο ιατρείο
Ζαχαριάδης Ζ.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες 

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

epirus 3

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση:

zach ioan

sak ioannina

Source: Epirus Ophthalmology

http://epirusophthalmology.gr/