14 Ιούνιος 2018

Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 2ο Cretan Hands on Ophthalmology Meeting 2018

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 2ο Cretan Hands on Ophthalmology Meeting 2018 
15 - 17 Ιουνίου 2018 
Ηράκλειο 
Κρήτη 
Atlantis hotel 

cretan

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 2ο Cretan Hands on Ophthalmology Meeting 2018:

 

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 

10:15 - 10:30 Συρραφή κερατοειδούς 
Μ. Μπαλίδης

11:30 - 11:45 OCT Angio - OCT Medical
Α. Βακάλης

11:30 - 11:45 WL Συρραφές 2
Χ. Τερζίδου, Μ. Μπαλίδης

11:45 - 12:00 OCT Angio - OCT Surgical
Α. Βακάλης

11:45 - 12:00 WL Συρραφές 3
Χ. Τερζίδου, Μ. Μπαλίδης

12:30 - 13:00 Χρήση έμμεσου οφθαλμοσκόπιου - Κρυοπηξία
Α. Βακάλης 

13:00 - 14:00 Στήριξη ενδοφακών
Γ. Παππάς, Σ. Παροικάκης, Α. Βακάλης

16:00 - 16:30 WL Πνευματική Ρετινοπηξία
Σ. Παροικάκης, Α. Βακάλης

16:30 - 16:45 WL Χρήση έμμεσου - Κρυοπηξία 1
T. Stappler, Α. Βακάλης

 

Σάββατο 16 Ιουνίου 2018

13:00 - 13:30 WL Ενδοφθαλμίτιδα
Τ. Stappler, A. Βακάλης

13:30 - 14:00 Αμβλυωπία - μετατόπιση, συρραφή οφθαλμικού μυός
N. Κοζέης

16:00 - 16:30 Τοπογραφία κερατοειδούς
Μ. Μπαλίδης

16:00 - 16:30 WL Στραβισμός
Ν. Κοζέης, Α. Ζαχαριουδάκης

16:30 - 16:45 PRK or Lasik - Επιλογή ασθενούς
Μ. Μπαλίδης

 

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα