10 Ιούλιος 2018

Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο XXXIst Meeting of the Club Jules Gonin

XXXIst Meeting of the Club Jules Gonin 
11 - 14 Ιουλίου 2018 
Jersey 
Channel Islands 
Ηνωμένο Βασίλειο 

jules 1

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο XXXIst Meeting of the Club Jules Gonin:

ANTERIOR CHAMBER SULFUR HEXAFLUORIDE (SF6) INJECTION FOR THE MANAGEMENT OF POST SURGERY HYPOTONY IN GLAUCOMA PATIENTS
S. Gotzaridis, D.M. Portaliou, V.A. Mela, P. Xanthopoulou, P. Tranos

EVALUATION OF A DEEP LEARNING SYSTEM FOR DIABETIC RETINOPATHY, AGE RELATED MACULAR DEGENERATION AND OPTIC DISC ABNORMALITIES
P. Tranos, E. Karassavidou, A. Adamopoulou, E. Tsirampidi, P. Stavrakas, S. Trikha, N. Jaccard

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα 

Source: Club Jules

https://www.clubjulesgonin.com/