13 Σεπτέμβριος 2018

Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 36th Congress of the ESCRS

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 36th Congress of the European Society of Cataract & Refractive Surgeons (ESCRS) 2018 
22 - 26 Σεπτεμβρίου 2018 
Βιέννη 
Αυστρία 
Reed Messe Congress Centre 

* This Congress has been awarded 27 European CME Credits

escrs 2018

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 36th ESCRS 2018:

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018 

17.00 - 18.00 Instructional Courses

IC62 Cataract surgery in coexisting corneal pathology
M. Balidis GREECE, B. Allan UK, V. Maurino UK
Room C3

36th ESCRS

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες 

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα (pdf)