Ενημερωτικά video

Το OPHTHALMICA παρέχει σειρά ενημερωτικών video

Το OPHTHALMICA παρέχει σειρά ενημερωτικών video

Η εφαρμογή laser, για την διόρθωση των γνωστών σε όλους διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός και πρεσβυωπία), στηρίχθηκε στο γεγονός ότι η αλλαγή της κυρτότητας της πρόσθιας επιφάνειας (κερατοειδής) είναι…
Το χαρακτηριστικό που καθιστά την τεχνική TransPRK ξεχωριστή είναι το ότι η αφαίρεση του επιθηλίου πραγματοποιείται από ειδικό λογισμικό του excimer laser με μεγάλη ακρίβεια, δημιουργώντας ένα επιθηλιακό προφίλ λεπτότερο…
  Σε μια τυπική επέμβαση LASIK, μετά την πραγματοποίηση της διαθλαστικής διόρθωσης με excimer laser, εφαρμόζεται κατάλληλα η διαμορφωμένη ριβοφλαβίνη της Avedro στο εκτιθέμενο στρώμα (residual stroma) και έπειτα επανατοποθετείται…
Οι μεταβολές κατά την εισαγωγή της επιθυμητής διόρθωσης (sph & cyl) στο software application της Wavelight για το Allegretto excimer laser eye-Q 400Hz απεικονίζονται στο σχήμα που ακολουθεί: