Χρήσιμα Topics

Οδηγίες Παρασκευής Φαρμακευτικών Διαλυμάτων για Οφθαλμολογική Χρήση Η μεθοδολογία παρασκευής των διαφόρων φαρμακευτικών διαλυμάτων που χρησιμοποιούνται στην οφθαλμολογική πρακτική, είναι ταυτόσημη με αυτή της ιατρικής γενικότερα. Δηλαδή στην υπάρχουσα στο…
Στην διαθλαστική τεχνική Z-LASIK λαμβάνουμε υπόψη το νομόγραμμα του συστήματος Ziemer Femtosecond Laser LDV που φαίνεται παρακάτω. Η διάσταση του suction ring που θα χρησιμοποιηθεί από τον ιατρό εξαρτάται από…
Τι ακριβώς είναι η τεχνική Z-LASIK; H ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser LDV της Ziemer. Εάν ψάχνετε για μια ακριβή, ασφαλή και άνετη διαθλαστική επέμβαση με laser η Z-LASIK® είναι η καταλληλότερη επιλογή σας.…
Διαθλαστική Χειρουργική Ιστορία Αναμφίβολα η ιστορία της Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΔΧ) παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Στη μακρά της ιστορία, η μέθοδος της κερατοσμιλεύσεως απoτέλεσε μια ιδιαιτέρως πρωτοποριακή χειρουργική τεχνική, η οποία εφαρμόστηκε…
Η Θεραπεία της Ενδοφθαλμίτιδος Η τοπική θεραπεία της ενδοφθαλμίδος περιλαμβάνει χορήγηση των καταλλήλων φαρμάκων ως οφθαλμολογικές σταγόνες αντιβιοτικών, κορτιζόνης και ατροπίνης, με περιβολβική χορήγηση αντιβιοτικών και δεξαμεθαζόνης και με ενδοϋαλοειδική…
Τοπογραφία Κερατοειδούς Η γραφική απόδοση της τοπογραφίας του κερατοειδούς αναπαριστά χρωματογραφικώς τα κερατομετρικά δεδομένα της πρόσθιας επιφανείας του κερατοειδούς (ουσιαστικώς των αλγοριθμικών δεδομένων των αντανακλάσεων του placido disc επί του…