Έρευνα & Μελέτες

Χρησιμοποιήστε το πεδίο αναζήτησης στην κορυφή της σελίδας, ώστε να εισάγετε στα λατινικά τα κριτήρια που επιθυμείτε για τα αποτελέσματά σας (λέξη κλειδί, φράση κλειδί, ιατρό κτλ).

Tranos P, Dervenis N, Kiouras S
Semin Ophthalmol. 2016 Apr 14:0
PMID: 27077329

23 Μάιος 2016

Z. Zachariadis, M. Balidis, N. Dervenis, N. Dragoumis, A. Papandroudis
ESCRS Congress 2016
Copenhagen, Denmark

01 Σεπτέμβριος 2016

Tranos P, Dervenis N, Vakalis AN, Asteriadis S, Stavrakas P, Konstas AG
Adv Ther. 2016 Mar 2
PMID: 26935830

24 Μάιος 2016

Kozeis N, Panos GD, Zafeiriou DI, de Gottrau P, Gatzioufas Z
J Child Neurol. 2015 Jul;30(8):972-5. doi: 10.1177/0883073814549248. Epub 2014 Oct 7
PMID: 25296927

24 Μάιος 2016

Konstas AG, Katsanos A, Quaranta L, Mikropoulos DG, Tranos PG, Teus MA
Prog Brain Res. 2015;221:297-318. doi: 10.1016/bs.pbr.2015.06.010. Epub 2015 Sep 9
PMID: 26518084

24 Μάιος 2016

Tranos P, Vakalis A, Asteriadis S, Lokovitis E, Georgalas I, Stavrakas P
Ther Clin Risk Manag. 2015 Oct 3;11:1515-21. doi: 10.2147/TCRM.S89467. eCollection 2015
PMID: 26491338

24 Μάιος 2016

Tranos PG, Stavrakas P, Vakalis AN, Asteriadis S, Lokovitis E, Konstas AG
Adv Ther. 2015 Jul;32(7):705-14. doi: 10.1007/s12325-015-0227-z. Epub 2015 Jul 17
PMID: 26183390

24 Μάιος 2016

Balidis M, Konidaris VE, Ioannidis G, Kanellopoulos AJ
Eye (Lond). 2014 Oct;28(10):1258-60. doi: 10.1038/eye.2014.155. Epub 2014 Jul 25
PMID: 25060851

24 Μάιος 2016

Stavrakas P, Androu AA, Tranos P, Kontou E, Milia M, Georgalas I
Ther Clin Risk Manag. 2014 Dec 30;11:59-61. doi: 10.2147/TCRM.S70711. eCollection 2015
PMID: 25565856

24 Μάιος 2016

Tranos P, Nasr MB, Asteriades S, Vakalis A, Georgalas I
Cutan Ocul Toxicol. 2014 Mar;33(1):79-81. doi: 10.3109/15569527.2013.802696. Epub 2013 Jun 14
PMID: 23763291

24 Μάιος 2016

Panos GD, Papageorgiou E, Kozeis N, Gatzioufas Z
BMJ Case Rep. 2013 Mar 6;2013. pii: bcr2013008915. doi: 10.1136/bcr-2013-008915
PMID: 23470676

24 Μάιος 2016

Tranos P, Vakalis A, Asteriadis S, Koukoula S, Vachtsevanos A, Perganta G, Georgalas I
Drug Des Devel Ther. 2013 Jun 17;7:485-90. doi: 10.2147/DDDT.S43470. Print 2013. Review
PMID: 23818759

24 Μάιος 2016

Milia M, Giannopoulos T, Asteriades S, Vakalis T, Stavrakas P, Tranos P
J Cataract Refract Surg. 2012 Dec;38(12):2198-9. doi: 10.1016/j.jcrs.2012.10.016
PMID: 23195260

25 Μάιος 2016

Kozeis N, Mavromichali M, Soubasi-Griva V, Agakidou E, Zafiriou D, Drossou V
Am J Perinatol. 2012 Oct;29(9):747-54. doi: 10.1055/s-0032-1316446.
Epub 2012 Jul 6
PMID: 22773283

24 Μάιος 2016

Balidis M, Konidaris VE, Ioannidis G, Boboridis K
Transplant Proc. 2012 Nov;44(9):2759-64. doi: 10.1016/j.transproceed.2012.09.006
PMID: 23146516

24 Μάιος 2016

Tranos PG, Tsaousis KT, Vakalis AN, Asteriades S, Pavesio CE
Retina. 2012 Sep;32(8):1624-8. doi: 10.1097/IAE.0b013e3182483348
PMID: 22481481

24 Μάιος 2016

Tranos PG, Errera MH, Vakalis AN, Asteriades SG, Pavesio C
Retin Cases Brief Rep. 2012 Spring;6(2):219-21. doi: 10.1097/ICB.0b013e31823c4485
PMID: 25390968

24 Μάιος 2016

Tsakpinis D, Nasr MB, Tranos P, Krassas N, Giannopoulos T, Symeonidis C, Dimitrakos SA, Konstas AG
Clin Ophthalmol. 2011;5:1475-7. doi: 10.2147/OPTH.S23535. Epub 2011 Oct 12
PMID: 22069349

24 Μάιος 2016

Kozeis N, Tsaousis KT, Gidaris D
Case Rep Med. 2012;2012:687081. doi: 10.1155/2012/687081. Epub 2012 Feb 6
PMID: 22431939

24 Μάιος 2016

Tranos PG, Moore A, Pavesio C, Acharya NR, Johnson MW
Retina. 2012 Jan;32(1):191-6. doi: 10.1097/IAE.0b013e31821aec3e
PMID: 21886020

25 Μάιος 2016

Scott A, Kotecha A, Bunce C, Balidis M, Garway-Heath DF, Miller MH,
Wormald R
Ophthalmology. 2011 Mar;118(3):468-73. doi: 10.1016/j.ophtha.2010.07.026. Epub 2010 Oct 29
PMID: 21035866

24 Μάιος 2016

Trachana M, Pratsidou-Gertsi P, Pardalos G, Kozeis N, Badouraki M, Kanakoudi-Tsakalidou F.
Scand J Rheumatol. 2011 Mar;40(2):101-7. doi: 10.3109/03009742.2010.517546. Epub 2010 Nov 25.
PMID: 21108543

24 Μάιος 2016

Kozeis N, Gatzioufas Z, Tsaousis KT, Seitz B
Case Rep Ophthalmol. 2011 May;2(2):145-8. doi: 10.1159/000328388. Epub 2011 May 3
PMID: 22110439

24 Μάιος 2016

Kozeis N, Trachana M, Tyradellis S
Cornea. 2011 Aug;30(8):924-5. doi: 10.1097/ICO.0b013e3182000916
PMID: 21738103

24 Μάιος 2016

Gatzioufas Z, Hager T, El-Husseiny M, Kozeis N, Seitz B
Ophthalmologe. 2011 Oct;108(10):963-5. doi: 10.1007/s00347-011-2361-6. German
PMID: 21491118

24 Μάιος 2016

Nasr MB, Symeonidis C, Mikropoulos DG, Kozeis N, Tsinopoulos I, Dimitrakos SA, Konstas AG
Eur J Ophthalmol. 2011 Sep-Oct;21(5):674-6. doi: 10.5301/EJO.2011.6519
PMID: 21484752

24 Μάιος 2016

Mangioris GF, Papadopoulou DN, Balidis MO, Poulas JL, Papadopoulos NT,
Seiler T
J Refract Surg. 2010 Aug;26(8):609-11. doi: 10.3928/1081597X-20100326-01
PMID: 20438026

24 Μάιος 2016

Kozeis N, Gatzioufas Z, Schirra F, Loew U, Seitz B
Hippokratia. 2010 Oct;14(4):277-8
PMID: 21311637

24 Μάιος 2016

Kozeis N
Hippokratia. 2010 Oct;14(4):249-51
PMID: 21311632

24 Μάιος 2016

Wickham L, Tranos P, Hiscott P, Charteris D
Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol. 2010 Sep;248(9):1225-31. doi: 10.1007/s00417-010-1358-1. Epub 2010 Mar 27
PMID: 20349080

24 Μάιος 2016
Σελίδα 1 από 3