Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Στο OPHTHALMICA πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται υψηλών υπηρεσιών υγείας. Για το λόγο αυτό στηρίζουμε ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού, καθώς και πολιτιστικές ομάδες, μέσα από ειδικά προγράμματα χορηγιών.