Διαθλαστικών Επεμβάσεων - Laser

Στο τμήμα διαθλαστικής χειρουργικής του Ινστιτούτου Ophthalmica εφαρμόζονται όλες οι τεχνικές διαθλαστικών επεμβάσεων με laser για την αντιμετώπιση μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού & πρεσβυωπίας. Ο τελευταίας γενιάς εξοπλισμός χαρίζει εξαιρετικά αποτελέσματα, ακόμα και στα πιο δύσκολα ή πολύπλοκα περιστατικά. 

  Τι ακριβώς είναι το femtosecond laser; Η ονομασία femtosecond laser προήλθε από τον αριθμό των παλμών ανά δευτερόλεπτο (pulse/sec) με τον οποίο δουλεύει ένα τέτοιο σύστημα (στην πραγματικότητα…
Ποιος ο ρόλος ενός excimer laser σε μια διαθλαστική επέμβαση; Η αλλαγή της καμπυλότητας του κερατοειδούς χιτώνα καθορίζει την διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού.  Ένα excimer laser στην πραγματικότητα…
  Ποιοι θεωρούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για διαθλαστική επέμβαση με laser; Θεωρητικά κάθε άνθρωπος που παρουσιάζει διαθλαστικά σφάλματα (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό) και επιθυμεί να απαλλαγεί από τα…
Ποια η σημασία του μετεγχειρητικού ελέγχου (post-operative check); Ο μετεγχειρητικός έλεγχος (refractive follow up) είναι πολύ μεγάλης σημασίας, τόσο για τον διαθλαστικό ασθενή, όσο και για τον διαθλαστικό…
Γιατί είναι απαραίτητος ο προεγχειρητικός έλεγχος πριν από διαθλαστική επέμβαση με laser; Η προεγχειρητική διαδικασία περιλαμβάνει σειρά μετρήσεων και εξετάσεων, ώστε να συνεκτιμηθούν παράγοντες όπως η σταθερότητα της όρασης,…
Τι ακριβώς είναι η τεχνική PTK; Η μέθοδος PTK (Photo Therapeutic Keratectomy), γνωστή και σαν φωτοθεραπευτική κερατεκτομή, χρησιμοποιείται σε περιστατικά που απαιτείται καλυτέρευση διαφόρων επιφανειακών κερατοειδικών ανωμαλιών (π.χ.…
Πρεσβυωπία και laser: Μετά την ηλικία των 40 ετών η ικανότητα της αυτόματης προσαρμογής του ματιού σε όλες τις αποστάσεις, μακρυνές και κοντινές, προοδευτικά ελαττώνεται. Αυτό, σύμφωνα με…
Τι ακριβώς είναι η τεχνική Z-LASIK; H ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser LDV της Ziemer. Εάν ψάχνετε για μια ακριβή, ασφαλή και άνετη διαθλαστική επέμβαση με laser η Z-LASIK® είναι η καταλληλότερη επιλογή σας.…
  Τι ακριβώς είναι η τεχνική traditional LASIK;   Η μέθοδος βασίζεται στην δημιουργία κερατοειδικού κρημνού (corneal flap) που ανασηκώνεται πριν την εφαρμογή του excimer laser (η…
Τι ακριβώς είναι η τεχνική PRK; Η τεχνική PRK (Photo Refractive Keratectomy - Φωτοδιαθλαστική Κερατεκτομή) στηρίζεται στην φωτοαποδόμηση των επιφανειακών στοιβάδων του κερατοειδούς έτσι ώστε να αλλάξει η…
Τι είναι οι διαθλαστικές επεμβάσεις με laser; Αναμφίβολα, οι περισσότερο διαδεδομένες επεμβάσεις παγκοσμίως για την διόρθωση των γνωστών σε όλους διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) είναι οι…
Η έννοια της διάθλασης: Διάθλαση (refraction) καλείται το οπτικό εκείνο φαινόμενο κατά το οποίο πραγματοποιείται αλλαγή της διεύθυνσης της τροχιάς του φωτός (εκτροπή της ευθύγραμμης τροχιάς διάδοσης), όταν εκείνο περνά από ένα…