Διαγνωστικών Εξετάσεων & Προληπτικών Ελέγχων

Γίνονται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις και έλεγχοι που αφορούν στις παθήσεις του κερατοειδούς, στις διαθλαστικές επεμβάσεις με laser, στο γλαύκωμα, στις παθήσεις του βυθού και στην παιδοφθαλμολογία και νευροφθαλμολογία.

Τι ακριβώς είναι η αγγειογραφία; Η αγγειογραφία είναι μια διαγνωστική εξέταση που επιτρέπει στον οφθαλμίατρο να μελετήσει διεξοδικά την περιοχή του αμφιβληστροειδούς (ο φωτοευαίσθητος χιτώνας για την αποτύπωση των…
H οφθαλμική υπερηχογραφία είναι μια ειδική διαγνωστική οφθαλμολογική εξέταση που βασίζεται στην τεχνολογία των υπερήχων (ακουστικά κύματα συγκεκριμένης συχνότητας), για την μελέτη του οφθαλμικού βολβού μέσω μιας δισδιάστατης…
Τι ακριβώς είναι η τοπογραφία κερατοειδούς; Η τοπογραφία κερατοειδούς (corneal topography) είναι μια ειδική εξέταση με την οποία μπορούμε να αποσπάσουμε χρήσιμες πληροφορίες (μέσα από μία σειρά έγχρωμων…
Τι ακριβώς είναι η τονομέτρηση; Η τονομέτρηση (tonometry) είναι μια πολύ συνηθισμένη εξέταση που ελέγχει την πίεση του ματιού (ενδοφθάλμια πίεση - καθορίζει την πίεση του υδατοειδούς υγρού…
Η τομογραφία θηλής και ωχράς HRT (Heidelberg Retinal Tomography) αποτελεί σήμερα ένα σοβαρό διαγνωστικό όπλο τόσο για τη νόσο γλαύκωμα (τομογραφία θηλής), όσο και για τις διάφορες ωχροπάθειες…
Τι ακριβώς είναι η σκιασκοπία; Η σκιασκοπία είναι μια οφθαλμολογική εξέταση που αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο καθορισμού του διαθλαστικού προβλήματος ενός παιδιού ή γενικότερα ενός νεαρού ατόμου.…
Τι ακριβώς είναι η εξέταση της παχυμετρίας κερατοειδούς; Η παχυμετρία (pachymetry) του κερατοειδούς χιτώνα είναι μια ειδική εξέταση στην οποία μετράται το πάχος του κερατοειδή. Η σημασία της παχυμετρίας…
Τι ακριβώς είναι η φασματική οπτική τομογραφία συνοχής (S-OCT - Spectral Optical Coherence Tomography); H φασματική οπτική τομογραφία συνοχής (Spectral Optical Coherence Tomography: S-OCT) αποτελεί τη νεότερη μέθοδο…
Τι ακριβώς είναι η εξέταση των οπτικών πεδίων; Η εξέταση της οπτικής περιμετρίας (οπτικά πεδία - visual fields), αναμφισβήτητα είναι η πλέον διαδεδομένη εξέταση της λειτουργικότητας του οπτικού…
Τι ακριβώς είναι το γλάυκωμα; Το γλαύκωμα (glaucoma) είναι συχνή πάθηση του οφθαλμού που προσβάλλει εκατομμύρια ανθρώπους. Χαρακτηρίζεται ως μια ύπουλη και μη αναστρέψιμη οφθαλμική κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην…
Τι ακριβώς είναι η κορομετρία;. Κορομετρία (pupilometry) ονομάζεται η μέθοδος εξέτασης που περιλαμβάνει τη μέτρηση της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού και τις μεταβολές αυτής κάτω από την…
Τι ακριβώς είναι η κερατομετρία; Η κερατομετρία (keratometry) είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της καμπυλότητας του κερατοειδούς (corneal curvature). Πραγματοποιείται από τον οφθαλμίατρο, με την…
Στο εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας της όρασης μπορούν να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα tests: ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα προκαλούμενο από διάχυτο φως (flash full field ERG) ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα προκαλούμενο από οπτικό ερέθισμα (pattern ERG) οπτικά…
Ποιος ο ρόλος του ενδοθηλίου; To ενδοθήλιο αποτελεί την εσωτερική στιβάδα του κερατοειδούς χιτώνα. Η κύρια λειτουργία του ενδοθηλίου είναι να απομακρύνει το υγρό (στεγανότητα) από το στρώμα του κερατοειδούς…
Τι ακριβώς είναι η βυθοσκόπηση;     Βυθοσκόπηση (fundoscopy) λέγεται η επισκόπηση του οφθαλμικού βυθού, δηλαδή ο έλεγχος του του αμφιβληστροειδούς χιτώνα και του υαλοειδούς, με στόχο να διαγνωσθούν έγκαιρα εκείνες…
Τι ακριβώς είναι η εξέταση της βιομετρίας; Η βιομετρία αποτελεί μια βασική και απαραίτητη εξέταση που πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται σχολαστικά πριν από επέμβαση καταρράκτη. Με την βιομετρία προκαθορίζουμε…
Τι ακριβώς είναι η τεχνολογία Wavefront (ανάλυση μετώπου κύματος); Εδώ και κάποια χρόνια οι αστρονόμοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία wavefront για να διορθώσουν ατμοσφαιρικές εκτροπές, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα…
Τι ακριβώς είναι η αγγειογραφία; Η αγγειογραφία είναι μια διαγνωστική εξέταση που επιτρέπει στον οφθαλμίατρο να μελετήσει διεξοδικά την περιοχή του αμφιβληστροειδούς (ο φωτοευαίσθητος χιτώνας για την αποτύπωση των…