Ωχράς Κηλίδας & Διαβήτη

Αντιμετωπίζονται παθήσεις της ωχράς κηλίδας είτε με ενδουαλοειδικές εγχύσεις (ενέσεις) αντι VEGF παραγόντων είτε χειρουργικά (μεμβράνες, αιμορραγίες).

Τι ακριβώς είναι η φωτοδυναμική θεραπέια (PDT);     H φωτοδυναμική θεραπεία (PDT - photodynamic therapy) είναι μια τεχνική αντιμετώπισης (εφαρμογή laser) της ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας (η…
Τι ακριβώς είναι η ενδοϋαλοειδική έγχυση (ένεση); Πρόκειται για μια μικροεπέμβαση, η οποία περιλαμβάνει την ένεση στο εσωτερικό του ματιού (υαλοειδές) μιας ουσίας, που ανάλογα με την υποκείμενη…