Πλαστικής Βλεφάρων & Botox - Αισθητικό Laser

Εφαρμόζονται πλαστικές επεμβάσεις των βλεφάρων σε περιπτώσεις όπως εντρόπιο, εκτρόπιο, πτώση, βλεφαροχάλαση καθώς και έγχυση αλλαντικής τοξίνης (botox) για αισθητικές παρεμβάσεις.

Το PlexR είναι μία επαναστατική μέθοδος που αναίμακτα και ανώδυνα αφαιρεί (εξαχνώνει) επιφανειακές στιβάδες δέρματος. Αποτελεί την πιο προηγμένη, μη επεμβατική μέθοδο βλεφαροπλαστικής και θεραπείας ατελειών του προσώπου. 
Τι ακριβώς είναι το botox; Όταν μιλάμε για το botox, ουσιαστικά εννοούμε την εμπορική ονομασία της αλλαντικής τοξίνης τύπου Α, που προέρχεται από το βακτηρίδιο Clostridium…