Καταρράκτη

Με τον πλεον σύγχρονο χειρουργικό εξοπλισμό, χειρουργούνται όλες οι μορφές του καταρράκτη με την μέθοδο της φακοθρυψίας και την ένθεση των πλέον εξελιγμένων τύπων ενδοφακών.

Τι ακριβώς είναι η φακοθρυψία; Η φακοθρυψία είναι η πιο διαδεδομένη επεμβατική τεχνική στον καταρράκτη. Η επέμβαση καταρράκτη είναι μια από τις πιο ασφαλείς και αποτελεσματικές χειρουργικές διαδικασίες.…
O φυσικός φακός του οφθαλμού, στην πραγματικότητα είναι τοποθετημένος μέσα σε έναν ελαστικό σάκο (σαν κάψουλα) για να διατηρείται στην κατάλληλη θέση. Σε μια επέμβαση καταρράκτη,…
Καταρράκτης: Φυσικό κομμάτι της γήρανσης Ο καταρράκτης είναι η κύρια αιτία απώλειας της όρασης σε ενήλικους άνω των 55 ετών. Καταρράκτης είναι μια θόλωση του φυσικού φακού μέσα στο…