Οπτομετρίας-Βοηθημάτων Χαμηλής Όρασης-Ειδικών Φακών Επαφής

Low vision aids

Low vision aids

What exactly is meant by the term "low vision"? Generally, as low vision, is the vision determined by visual acuity of less than 2/10 (significantly reduced central...
Read more →