Πλαστικής Βλεφάρων & Botox – Αισθητικό Laser

Aesthetic laser

Aesthetic laser

Το PlexR είναι μία επαναστατική μέθοδος που αναίμακτα και ανώδυνα αφαιρεί (εξαχνώνει) επιφανειακές στιβάδες δέρματος. Αποτελεί την πιο προηγμένη, μη επεμβατική μέθοδο βλεφαροπλαστικής και θεραπείας ατελειών του προσώπου. Bloodless blepharoplasty with the Plexr method The...
Read more →
Botox

Botox

What exactly is botox? When talking about botox, we essentially mean the brand name for botulinum toxin type A, which is derived from the bacterium Clostridium...
Read more →