Μπασδεκίδου Χρυσάνθη, MD, FEBOphth

Μπασδεκίδου Χρυσάνθη, MD, FEBOphth

Εξειδικευθείσα σε παιδοφθαλμολογία, στραβισμό & νευροφθαλμολογία
Εκπαίδευση στην Ελβετία και στη Γαλλία
basdekidou@ophthalmica.gr

Για να δείτε το βιογραφικό σε pdf μορφή πατήστε εδώ