Οπτομετρίας-Βοηθημάτων Χαμηλής Όρασης-Ειδικών Φακών Επαφής

Βοηθήματα χαμηλής όρασης

Βοηθήματα χαμηλής όρασης

Τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο 'χαμηλή όραση'; Γενικά σαν χαμηλή όραση προσδιορίζεται η όραση με οπτική οξύτητα κάτω από 2/10 (αισθητά μειωμένη κεντρική ή περιφερειακή όραση) και δεν...
Подробнее →