Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο SOE Congress 2017

To Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο European Society of Ophthalmology (SOE) Congress 2017 
10 - 13 Ιουνίου 2017 
Βαρκελώνη 
Ισπανία 

iposc1

IPOSC presented a symposium at European Society of Ophthalmology (SOE) Congress, June 10-13, 2017 in Barcelona, Spain. The symposium was on Strabismus Secondary to Non-Strabismus Surgery having as panelists Drs A. Armesto (Argentina), JT de Faber (The Netherlands), S. Farzavandi (Singapore), N. Kozeis (Greece), S. Larson (USA), S. Özkan (Turkey), and R. Gomez de Liano (Spain).

soe 2017-1

Οι παρουσιάσεις του Ινστιτούτου Ophthalmica στο SOE 2017:

Σάββατο 10 Ιουνίου 2017

S10, Strabismus Secondary to Non-Strabismus Surgery

Chairs:

Rosario Gomez de Liaño (Spain)
Sonal Farzavandi (Singapore)

16:15 - 16:25 Strabismus post glaucoma surgery 
Rosario Gomez de Liaño (Spain)

16:25 - 16:35 Strabismus post cataract surgery 
Seyhan Ozkan (Turkey)

16:35 - 16:45 Strabismus post vitreo-retinal surgery 
Scott Larson (United States)

16:45 - 16:55 Strabismus post orbit and adnexal surgery 
Sonal Farzavandi (Singapore)

16:55 - 17:05 Strabismus post nasal and sinus surgery 
Alejandro Luis Armesto (Argentina)

17:05 - 17:15 Strabismus post orbit surgery 
Nikos Kozeis (Greece)

17:15 - 17:25Video Potpouri 
Jan Tjeerd de Faber (Netherlands)

Discussion 17:25 - 17:45

soe 2017-2 kozeis soe

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: SOE 2017

http://soe2017.org/