Τμήμα εκπαίδευσης ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης

Ποιότητα ζωής ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης: Η ποιότητα ζωής των ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης είναι συνυφασμένη με τη λειτουργικότητα τους, τη δυνατότητα δηλαδή αυτόνομης εκπλήρωσης των καθημερινών αναγκών τους. Γι’ αυτό τον λόγο χρειάζονται συστηματική και ρεαλιστική υποστήριξη που παρέχεται με υπεύθυνη εκπαίδευση στους τομείς της Κινητικότητας / Προσανατολισμού και των Δεξιοτήτων Καθημερινής Διαβίωσης* (Κ/Π & Δ.Κ.Δ.).

Η εκπαιδευτική παρέμβαση του Ινστιτούτου Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται σε εξατομικευμένο πλαίσιο, τόσο στο Ινστιτούτο Ophthalmica, όσο και σε χώρους επιλογής των ενδιαφερομένων (π.χ. οικία, σχολείο, πανεπιστήμιο, χώρος εργασίας, γειτονιά κ.λπ.). Αφορά άτομα κάθε ηλικίας (από τη βρεφική έως και την τρίτη ηλικία) με ολική απώλεια όρασης ή μερική, καθώς και οποιονδήποτε άνθρωπο αισθάνεται πως κάποιο πρόβλημα όρασης τον δυσκολεύει στην καθημερινότητά του.

Οι στόχοι, οι ανάγκες, καθώς και η διάρκεια της εκπαίδευσης, ποικίλλουν σε κάθε κύκλο εκπαίδευσης και εξαρτώνται από την ηλικία, τον βαθμό απώλειας όρασης και την ψυχολογική ετοιμότητα.

Λίνα Καλλέ, M.Εd, Εκπαιδεύτρια κινητικότητας — προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης
e-mail: kalle@ophthalmica.gr

Τι είναι Κινητικότητα — Προσανατολισμός (Κ/Π);

Η εκπαίδευση στην Κ/Π διδάσκει την ασφαλή, άνετη και ανεξάρτητη μετακίνηση των ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης όλων των ηλικιών.

  • o προσανατολισμός αναφέρεται στην ικανότητα να γνωρίζει που βρίσκεται και που θέλει να πάει σε εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον (να κάνει ψώνια, να επισκεφτεί υπηρεσίες κλπ)
  • η κινητικότητα αναφέρεται στο σύνολο των τεχνικών που θα χρησιμοποιήσει με το λευκό μπαστούνι ή χωρίς αυτό με ασφάλεια, ώστε να είναι σε θέση να κινείται χωρίς κίνδυνο πτώσης ή γλιστρήματος, να διασχίσει δρόμους ή να χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς

Τι είναι οι Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης (Δ.Κ.Δ.);

Ο τομέας των Δ.Κ.Δ. περιλαμβάνει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που εκτελεί κάθε άτομο σε ημερήσια βάση, όπως προσωπική υγιεινή, οικιακές ασχολίες, αξιοποίηση ελευθέρου χρόνου, εκμάθηση τεχνικών βοηθημάτων (π.χ. ομιλούσες συσκευές στους τομείς εκπαίδευσης, υγείας και επικοινωνίας).