Διαγνωστικών Εξετάσεων & Προληπτικών Ελέγχων

Γίνονται όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις και έλεγχοι που αφορούν στις παθήσεις του κερατοειδούς, στις διαθλαστικές επεμβάσεις με laser, στο γλαύκωμα, στις παθήσεις του βυθού και στην παιδοφθαλμολογία και νευροφθαλμολογία.

Παχυμετρία κερατοειδούς

Παχυμετρία κερατοειδούς

Τι ακριβώς είναι η εξέταση της παχυμετρίας κερατοειδούς; Η παχυμετρία (pachymetry) του κερατοειδούς χιτώνα είναι μια ειδική εξέταση στην οποία μετράται το πάχος του κερατοειδή. Η σημασία της...
Περισσότερα →
Σκιασκοπία

Σκιασκοπία

Τι ακριβώς είναι η σκιασκοπία; Η σκιασκοπία είναι μια οφθαλμολογική εξέταση που αποτελεί τον πλέον ασφαλή τρόπο καθορισμού του διαθλαστικού προβλήματος ενός παιδιού ή γενικότερα ενός νεαρού...
Περισσότερα →
Τομογραφία θηλής & ωχράς HRT

Τομογραφία θηλής & ωχράς HRT

Η τομογραφία θηλής και ωχράς HRT (Heidelberg Retinal Tomography) αποτελεί σήμερα ένα σοβαρό διαγνωστικό όπλο τόσο για τη νόσο γλαύκωμα (τομογραφία θηλής), όσο και για τις διάφορες...
Περισσότερα →
Τονομέτρηση

Τονομέτρηση

Τι ακριβώς είναι η τονομέτρηση; Η τονομέτρηση (tonometry) είναι μια πολύ συνηθισμένη εξέταση που ελέγχει την πίεση του ματιού (ενδοφθάλμια πίεση - καθορίζει την πίεση του υδατοειδούς...
Περισσότερα →
Τοπογραφία κερατοειδούς

Τοπογραφία κερατοειδούς

Τι ακριβώς είναι η τοπογραφία κερατοειδούς; Η τοπογραφία κερατοειδούς (corneal topography) είναι μια ειδική εξέταση με την οποία μπορούμε να αποσπάσουμε χρήσιμες πληροφορίες (μέσα από μία σειρά...
Περισσότερα →
Υπερηχογραφία

Υπερηχογραφία

H οφθαλμική υπερηχογραφία είναι μια ειδική διαγνωστική οφθαλμολογική εξέταση που βασίζεται στην τεχνολογία των υπερήχων (ακουστικά κύματα συγκεκριμένης συχνότητας), για την μελέτη του οφθαλμικού βολβού μέσω μιας...
Περισσότερα →
Κερατομετρία

Κερατομετρία

Τι ακριβώς είναι η κερατομετρία; Η κερατομετρία (keratometry) είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της καμπυλότητας του κερατοειδούς (corneal curvature). Πραγματοποιείται από τον οφθαλμίατρο, με...
Περισσότερα →
Φλουοροαγγειογραφία (ψηφιακή)

Φλουοροαγγειογραφία (ψηφιακή)

Τι ακριβώς είναι η αγγειογραφία; Η αγγειογραφία είναι μια διαγνωστική εξέταση που επιτρέπει στον οφθαλμίατρο να μελετήσει διεξοδικά την περιοχή του αμφιβληστροειδούς (ο φωτοευαίσθητος χιτώνας για την αποτύπωση...
Περισσότερα →
Κορομετρία

Κορομετρία

Τι ακριβώς είναι η κορομετρία;. Κορομετρία (pupilometry) ονομάζεται η μέθοδος εξέτασης που περιλαμβάνει τη μέτρηση της διαμέτρου της κόρης του οφθαλμού και τις μεταβολές αυτής κάτω από...
Περισσότερα →
Μελέτη γλαυκώματος

Μελέτη γλαυκώματος

Τι ακριβώς είναι το γλάυκωμα; Το γλαύκωμα (glaucoma) είναι συχνή πάθηση του οφθαλμού που προσβάλλει εκατομμύρια ανθρώπους. Χαρακτηρίζεται ως μια ύπουλη και μη αναστρέψιμη οφθαλμική κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και...
Περισσότερα →
Αγγειογραφία ινδοκυανίνης ICG

Αγγειογραφία ινδοκυανίνης ICG

Τι ακριβώς είναι η αγγειογραφία; Η αγγειογραφία είναι μια διαγνωστική εξέταση που επιτρέπει στον οφθαλμίατρο να μελετήσει διεξοδικά την περιοχή του αμφιβληστροειδούς (ο φωτοευαίσθητος χιτώνας για την αποτύπωση...
Περισσότερα →
Ανάλυση μετώπου κύματος (wavefront)

Ανάλυση μετώπου κύματος (wavefront)

Τι ακριβώς είναι η τεχνολογία Wavefront (ανάλυση μετώπου κύματος); Εδώ και κάποια χρόνια οι αστρονόμοι χρησιμοποιούν την τεχνολογία wavefront για να διορθώσουν ατμοσφαιρικές εκτροπές, βελτιώνοντας σημαντικά την...
Περισσότερα →
Βιομετρία

Βιομετρία

Τι ακριβώς είναι η εξέταση της βιομετρίας; Η βιομετρία αποτελεί μια βασική και απαραίτητη εξέταση που πρέπει πάντοτε να πραγματοποιείται σχολαστικά πριν από επέμβαση καταρράκτη. Με την βιομετρία...
Περισσότερα →
Βυθοσκόπηση

Βυθοσκόπηση

Τι ακριβώς είναι η βυθοσκόπηση; Βυθοσκόπηση (fundoscopy) λέγεται η επισκόπηση του οφθαλμικού βυθού, δηλαδή ο έλεγχος του του αμφιβληστροειδούς χιτώνα και του υαλοειδούς, με στόχο να διαγνωσθούν έγκαιρα εκείνες...
Περισσότερα →
Ενδοθηλιομέτρηση

Ενδοθηλιομέτρηση

Ποιος ο ρόλος του ενδοθηλίου; To ενδοθήλιο αποτελεί την εσωτερική στιβάδα του κερατοειδούς χιτώνα. Η κύρια λειτουργία του ενδοθηλίου είναι να απομακρύνει το υγρό (στεγανότητα) από το στρώμα του...
Περισσότερα →
Ηλεκτροφυσιολογία

Ηλεκτροφυσιολογία

Στο εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας της όρασης μπορούν να πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα tests: ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα προκαλούμενο από διάχυτο φως (flash full field ERG) ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα προκαλούμενο από οπτικό ερέθισμα (pattern ERG)...
Περισσότερα →