Τμήμα εκπαίδευσης ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης

Τμήμα εκπαίδευσης ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης

Τμήμα εκπαίδευσης ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης

Ποιότητα ζωής ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης: Η ποιότητα ζωής των ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης είναι συνυφασμένη με τη λειτουργικότητα τους, τη δυνατότητα δηλαδή αυτόνομης εκπλήρωσης των...
Περισσότερα →