Ωχράς Κηλίδας & Διαβήτη

Αντιμετωπίζονται παθήσεις της ωχράς κηλίδας είτε με ενδουαλοειδικές εγχύσεις (ενέσεις) αντι VEGF παραγόντων είτε χειρουργικά (μεμβράνες, αιμορραγίες).

Φωτοδυναμική θεραπεία PDT

Φωτοδυναμική θεραπεία PDT

Τι ακριβώς είναι η φωτοδυναμική θεραπέια (PDT); H φωτοδυναμική θεραπεία (PDT - photodynamic therapy) είναι μια τεχνική αντιμετώπισης (εφαρμογή laser) της ηλικιακής εκφύλισης ωχράς κηλίδας (η...
Περισσότερα →