Ορθοπτικής

Στο τμήμα ορθοπτικής ελέγχεται η διόφθαλμη λειτουργία, η συνεργασία των δύο ματιών και η οφθαλμοκινητική ικανότητα παιδιών και ενηλίκων. Παρακολουθούνται ασθενείς με στραβισμό, νυσταγμό, διπλωπία και οφθαλμοκινητικές διαταραχές. Σε συνεργασία με τα τμήματα παιδοφθαλμολογίας – στραβισμού και νευροφθαλμολογίας εφαρμόζονται καινοτόμα προγράμματα αντιμετώπισης της αμβλυωπίας, εκτίμησης της σχολικής ετοιμότητας παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, πρόληψης και παρακολούθησης της ανάπτυξης της όρασης των βρεφών καθώς και ειδικά προγράμματα εκτίμησης της οπτικής λειτουργίας για άτομα με αναπτυξιακές διαταραχές.

Φωτοπηξία laser

Φωτοπηξία laser

sliders] Τι ακριβώς είναι η θεραπεία με φωτοπηξία laser (photocoagulation); Η τεχνική της φωτοπηξίας με laser (photocoagulation laser) με μια θεραπευτική τεχνική που εφαρμόζεται σε περιστατικά με διαβητική...
Περισσότερα →