Νίκος Κοζέης MD, PhD, PostDoc, FEBO, FICO, MRCOphth - Vision rehabilitation after pediatric cataract operation

Ομιλία του οφθαλμίατρου χειρουργού Νίκου Κοζέη MD, PhD, PostDoc, FEBO, FICO, MRCOphth με θέμα "Vision rehabilitation after pediatric cataract operation" στο 32ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ), 01 - 04 Μαρτίου 2018, Αθήνα, Hilton hotel