Λίνα Καλλέ M.Ed - Τμήμα κινητικότητας - προσανατολισμού & δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης

H εκπαιδεύτρια κινητικότητας – προσανατολισμού και δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης ατόμων με μερική ή ολική απώλεια όρασης Λίνα Καλλέ μας μιλάει για τον τομέα χαμηλής όρασης του Ινστιτούτου Ophthalmica, καθώς και για το πως πραγματοποιείται η εκπαίδευση σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν συνθήκες χαμηλής όρασης ή οπτική αναπηρία.