Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 4th Congress of Macedonian Ophthalmologists of International Participation

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 4th Congress of Macedonian Ophthalmologists of International Participation 
14 - 17 Σεπτεμβρίου 2017 
Οχρίδα 
Macedonian Ophthalmologists Society (Macedonian Medical Association) 

ohrid 1

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 4th Congress of Macedonian Ophthalmologists of International Participation:

ohrid 2

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα