Τι είναι η πρεσβυωπία;

H πρεσβυωπία είναι μια πολύπλοκη και δυναμικά μεταβαλλόμενη – εξελεκτική κατάσταση και απασχολεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Με την πάροδο του χρόνου, ο φυσικός, κρυσταλλοειδής φακός του οφθαλμού χάνει την ελαστικότητά του και αυτό έχει ως αντίκτυπο να επηρεάζεται η προσαρμοστικότητα και η ικανότητα εστίασης σε κοντινές αποστάσεις.

Ποια είναι τα κυριότερα συμπτώματα της πρεσβυωπίας;

Τα πρώτα συμπτώματα της πρεσβυωπίας τις περισσότερες φορές εμφανίζονται μετά τα 40-45 έτη και είναι:

  • πονοκέφαλοι / κεφαλαλγίες
  • αλλοιωμένη δυνατότητα εστίασης σε κοντινά αντικείμενα ή ενδιάμεσες αποστάσεις
  • αδυναμία σε δραστηριότητες όπως οδήγηση, διάβασμα, εργασία σε tablet ή H/Y
  • κουρασμένα μάτια

Ποια είναι τα αίτια της πρεσβυωπίας;

Η πρεσβυωπία δημιουργείται ακριβώς επειδή ο κρυσταλλοειδής, φυσικός φακός του ματιού, με την πάροδο των ετών και με την γήρανση, γίνεται όλο και πιο άκαμπτος και λιγότερο ελαστικός ή προσαρμοστικός. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μεταβάλλει – ρυθμίζει το σχήμα του, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη προσαρμογή εστίασης σε κοντινές αποστάσεις.

Τεχνικές και Μέθοδοι

Σήμερα, οι περισσότερο δημοφιλείς μέθοδοι αντιμετώπισης της πρεσβυωπίας είναι οι εξής:

  • Διαθλαστική επέμβαση με laser (τεχνική monovision μετά από αξιολόγηση καταλληλότητας υποψηφίου)
  • Χειρουργική επέμβαση με ένθεση και εμφύτευση ειδικών premium ενδοφθάλμιων φακών (ενδοφακών)
  • Χρήση premium ενδοφθάλμιων φακών (ενδοφακών), τις περισσότερες φορές συνδυαστικά με χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης καταρράκτη

Monovision

Στην μέθοδο Monovision o υποψήφιος ρυθμίζεται μετεγχειρητικά έτσι ώστε να χρησιμοποιεί το ένα μάτι για να βλέπει μακριά και το άλλο για να βλέπει κοντά. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της μεθόδου Monovision είναι η ικανότητα προσαρμογής του κάθε οφθαλμού στα νέα δεδομένα.

Clear Lens Extraction

Πρόκειται για μια χειρουργική διαδικασία με την οποία αντικαθιστούμε τον φυσικό κρυσταλλοειδή φακό του ματιού με έναν τεχνητό μικροσκοπικό ενδοφακό προεπιλεγμένης διαθλαστικής δύναμης.  Η επιλογή του ενδοφακού εξαρτάται από τις ανάγκες του ασθενή και μπορεί να είναι πολυεστιακός ή EDoF (εκτεταμένου βάθους εστίασης).

Συνδυαστικά με Επέμβαση Αφαίρεσης Καταρράκτη

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης ο θολός καταρρακτικός κρυσταλλοειδής φακός του ματιού κατακερματίζεται με την μέθοδο της φακοθρυψίας, και την θέση του παίρνει ένας τεχνητός ενδοφακός. Η επιλογή του ενδοφακού προκύπτει από την διαγνωστική εξέταση της βιομετρίας προεγχειρητικά, και μπορεί να είναι πολυεστιακός ή EDoF ώστε να αντιμετωπιστεί και η πρεσβυωπία συνδυαστικά με τον καταρράκτη.

cataract
Ενδοφθάλμιοι φακοί (Ενδοφακοί)

Ενδοφακοί εκτεταμένου βάθους εστίασης (eDOF: Extended Depth of Focus IOLs)

Premium ενδοφακοί νέας γενιάς που επιτρέπουν μακρινή όραση (π.χ. οδήγηση), ενδιάμεση όραση (ανάγνωση αντικειμένων σε ράφι super market) και κοντινή όραση μέχρι όμως ένα σημείο (συνήθως για 40 – 50cm) (π.χ. ράψιμο) σε συνθήκες καλού φωτισμού. Ένας φακός eDOF δημιουργεί ένα μόνο επίμηκες εστιακό σημείο για να επιτύχει το ευρύ αυτό φάσμα εστιακών αποστάσεων (όχι ενοχλήσεις σε νυχτερινή οδήγηση, χωρίς αντανακλάσεις και φωτοστέφανα).

Πολυεστιακοί ενδοφακοί (Multifocal IOLs)

Premium ενδοφακοί που προσφέρουν τη δυνατότητα εστίασης σε όλες τις αποστάσεις (μακριά, ενδιάμεσα, κοντά) για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας. Η λειτουργικότητά τους βασίζεται στη φιλοσοφία των πολυεστιακών φακών επαφής που χωρίζουν το οπτικό τους τμήμα σε ειδικές ζώνες, συνήθως ομόκεντρες. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος θα προσαρμοστεί και θα «μάθει» να επιλέγει την κατάλληλη εστίαση στο αντικείμενο (απόσταση) που ο ασθενής επιθυμεί. Τι περισσότερες φορές υπάρχει μια περίοδος προσαρμογής (καμπύλη εκμάθησης). Ο ασθενής δεν χρειάζεται γυαλιά μετεγχειρητικά. Επιπρόσθετα, υπάρχουν και οι Πολυεστιακοί τορικοί ενδοφακοί (Multifocal Toric IOLs), οι οποίοι εκτός από την δυνατότητα εστίασης σε όλες τις αποστάσεις προβλέπουν και την διόρθωση του αστιγματισμού.
Η πρεσβυωπία αναμφισβήτητα είναι μια πολύπλοκη κατάσταση και χαρακτηρίζεται μονόδρομος η εκτεταμένη και εμπεριστατωμένη ανάλυση σε προεγχειρητικό επίπεδο από τον οφθαλμίατρο για την επιλογή της κατάλληλης χειρουργικής τεχνικής αντιμετώπισης.

Οι Εγκαταστάσεις μας

Επικοινωνήστε Μαζί Μας
Και Απαλλαγείτε από την Πρεσβυωπία
Συμπληρώστε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος
και προγραμματίστε τον δικό σας προεγχειρητικό έλεγχο