Διαθλαστικών Επεμβάσεων - Laser

Στο τμήμα διαθλαστικής χειρουργικής του Ινστιτούτου Ophthalmica εφαρμόζονται όλες οι τεχνικές διαθλαστικών επεμβάσεων με laser για την αντιμετώπιση μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού & πρεσβυωπίας. Ο τελευταίας γενιάς εξοπλισμός χαρίζει εξαιρετικά αποτελέσματα, ακόμα και στα πιο δύσκολα ή πολύπλοκα περιστατικά.

Excimer laser

Excimer laser

Ποιος ο ρόλος ενός excimer laser σε μια διαθλαστική επέμβαση;Η αλλαγή της καμπυλότητας του κερατοειδούς χιτώνα καθορίζει την διαθλαστική δύναμη του οφθαλμού. Ένα excimer laser στην πραγματικότητα είναι ένα...
Περισσότερα →
Τεχνική Z-LASIK με femtosecond laser

Τεχνική Z-LASIK με femtosecond laser

Τι ακριβώς είναι η τεχνική Z-LASIK;H ομαλή μέθοδος αποκατάστασης της όρασης με το femtosecond laser LDV της Ziemer. Εάν ψάχνετε για μια ακριβή, ασφαλή και άνετη διαθλαστική επέμβαση με laser η Z-LASIK® είναι η καταλληλότερη επιλογή σας. Με...
Περισσότερα →
Femtosecond laser

Femtosecond laser

 Τι ακριβώς είναι το femtosecond laser;Η ονομασία femtosecond laser προήλθε από τον αριθμό των παλμών ανά δευτερόλεπτο (pulse/sec) με τον οποίο δουλεύει ένα τέτοιο σύστημα (στην πραγματικότητα δεν μπορεί...
Περισσότερα →
Διαθλαστικές επεμβάσεις & τεχνικές

Διαθλαστικές επεμβάσεις & τεχνικές

Η έννοια της διάθλασης:Διάθλαση (refraction) καλείται το οπτικό εκείνο φαινόμενο κατά το οποίο πραγματοποιείται αλλαγή της διεύθυνσης της τροχιάς του φωτός (εκτροπή της ευθύγραμμης τροχιάς διάδοσης), όταν εκείνο περνά από ένα διαφανές...
Περισσότερα →
Διαθλαστικές επεμβάσεις με laser

Διαθλαστικές επεμβάσεις με laser

Τι είναι οι διαθλαστικές επεμβάσεις με laser;Αναμφίβολα, οι περισσότερο διαδεδομένες επεμβάσεις παγκοσμίως για την διόρθωση των γνωστών σε όλους διαθλαστικών ανωμαλιών (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός) είναι οι διαθλαστικές...
Περισσότερα →
Κατάλληλοι υποψήφιοι για laser

Κατάλληλοι υποψήφιοι για laser

 Ποιοι θεωρούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για διαθλαστική επέμβαση με laser;Θεωρητικά κάθε άνθρωπος που παρουσιάζει διαθλαστικά σφάλματα (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό) και επιθυμεί να απαλλαγεί από τα γυαλιά ή...
Περισσότερα →
Μετά από διαθλαστική επέμβαση

Μετά από διαθλαστική επέμβαση

Ποια η σημασία του μετεγχειρητικού ελέγχου (post-operative check);Ο μετεγχειρητικός έλεγχος (refractive follow up) είναι πολύ μεγάλης σημασίας, τόσο για τον διαθλαστικό ασθενή, όσο και για τον διαθλαστικό χειρουργό....
Περισσότερα →
Προεγχειρητικός έλεγχος

Προεγχειρητικός έλεγχος

Γιατί είναι απαραίτητος ο προεγχειρητικός έλεγχος πριν από διαθλαστική επέμβαση με laser;Η προεγχειρητική διαδικασία περιλαμβάνει σειρά μετρήσεων και εξετάσεων, ώστε να συνεκτιμηθούν παράγοντες όπως η σταθερότητα της όρασης, η...
Περισσότερα →
Τεχνικές Presby-LASIK & Monovision

Τεχνικές Presby-LASIK & Monovision

Πρεσβυωπία και laser: Μετά την ηλικία των 40 ετών η ικανότητα της αυτόματης προσαρμογής του ματιού σε όλες τις αποστάσεις, μακρυνές και κοντινές, προοδευτικά ελαττώνεται. Αυτό, σύμφωνα...
Περισσότερα →
Τεχνική LASIK

Τεχνική LASIK

 Τι ακριβώς είναι η τεχνική traditional LASIK; Η μέθοδος βασίζεται στην δημιουργία κερατοειδικού κρημνού (corneal flap) που ανασηκώνεται πριν την εφαρμογή του excimer laser (η διόρθωση της διαθλαστικής...
Περισσότερα →
Τεχνική PRK

Τεχνική PRK

Τι ακριβώς είναι η τεχνική PRK;Η τεχνική PRK (Photo Refractive Keratectomy - Φωτοδιαθλαστική Κερατεκτομή) στηρίζεται στην φωτοαποδόμηση των επιφανειακών στοιβάδων του κερατοειδούς έτσι ώστε να αλλάξει η καμπυλότητα...
Περισσότερα →
Τεχνική PTK

Τεχνική PTK

Τι ακριβώς είναι η τεχνική PTK;Η μέθοδος PTK (Photo Therapeutic Keratectomy), γνωστή και σαν φωτοθεραπευτική κερατεκτομή, χρησιμοποιείται σε περιστατικά που απαιτείται καλυτέρευση διαφόρων επιφανειακών κερατοειδικών ανωμαλιών (π.χ. δυστροφίες,...
Περισσότερα →