Αποκόλληση Αμφιβληστροειδή

Αποκόλληση

Αποκόλληση αμφιβληστροειδή

Ο ρόλος του αμφιβληστροειδή χιτώνα:

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας ανατομικά είναι μια λεπτή μεμβράνη στο εσωτερικό του οφθαλμού (βυθός). Ο κυριότερος ρόλος του είναι να δέχεται τις ακτίνες φωτός (οπτικά ερεθίσματα) που εισέρχονται στον οφθαλμό και να τα μεταφράζει σε οπτικές πληροφορίες (εικόνες) στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Τι ακριβώς είναι η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς;

Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς είναι η οφθαλμική κατάσταση στην οποία αποκολλάται ο αμφιβληστροειδής χιτώνας από από τον χοριοειδή χιτώνα (τοίχωμα του οφθαλμού). Η συγκεκριμένη οφθαλμική κατάσταση χαρακτηρίζεται άκρως επείγουσα και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση για την αποκατάσταση της βλάβης. Η αποκόλληση είναι ικανή να οδηγήσει ακόμα και στην τύφλωση.

Αίτια και Συμπτώματα

Καταστάσεις ικανές να οδηγήσουν σε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς είναι οι παρακάτω:

 • υψηλά επίπεδα σακχαρώδους διαβήτη
 • κάποιο τραύμα στον οφθαλμό
 • οφθαλμικές φλεγμονές
 • αγγεοπάθειες
 • εκφυλιστική μυωπία (πολύ υψηλή μυωπία)

Συμπτώματα:

 • αιωρούμενες σκιές σε περιοχές των οπτικών πεδίων
 • μυωψίες (μυγάκια) και φωταψίες (λάμψεις)
 • απώλεια όρασης που συνοδεύεται από ένα γκρίζο ή μαύρο πέπλο (σαν κουρτίνα) σταθερά μπροστά στο οπτικό μας πεδίο

Τύποι

Ποιοι είναι οι κυριότεροι τύποι αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς;

 • Ρηγματογενής αποκόλληση: δημιουργείται ρωγμή στον αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα να εισέρχεται υγρό στον υπαμφιβληστροειδικό χώρο και να αποκολλάται ο χιτώνας
 • Μη ρηγματογενής αποκόλληση:οφείλεται κυρίως σε δύο μηχανισμούς: εξίδρωση υγρού στον υπαμφιβληστροειδικό χώρο από όγκο, φλεγμονή ή εκφυλιστική βλάβη και αποκόλληση από έλξη, σε καταστάσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης (ελκτική αποκόλληση), ισχαιμίες και τραύματα

Αντιμετώπιση

Ποιες είναι οι κυριότερες μέθοδοι αντιμετώπισης της αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς;

 • Εφαρμογή laser (Argon laser): στην περίπτωση που διαπιστωθούν τα συμπτώματα χωρίς να έχει προκληθεί ακόμα η αποκόλληση, πραγματοποιείται εφαρμογή ειδικών ακτίνων θερμικού laser. Οι ακτίνες αυτές είναι σε θέση να περιχαρακώσουν (να κλείσουν και να θεραπέυσουν) τις αμφιβληστροειδικές ρωγμές
 • Χειρουργική διαδικασία: με στόχο την αποκατάσταση των ρηγμάτων και την επαναφορά (επανατοποθέτηση) του αμφιβληστροειδούς (κλείσιμο της ρωγμής)