Εξοπλισμός

Η άσκηση οφθαλμογίας υψηλού επιπέδου απαιτεί υποστήριξη από τεχνολογία αιχμής, τόσο στο διαγνωστικό και κλινικό, όσο και στο χειρουργικό πεδίο.

Το OPHTHALMICA προσφέρει στους ιατρούς του υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ώστε να παρέχουν στους ασθενείς τους τις καλύτερες υπηρεσίες.