Ευκαιρίες Καριέρας

Στα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica επιθυμεί να προσλάβει:

 

Οπτομέτρη

Περιγραφή θέσης:

 • Υποστήριξη ιατρείων & ιατρικών πράξεων
 • Λήψη ιστορικού και προετοιμασία ασθενών
 • Υποκειμενική διάθλαση & διαθλαστικός έλεγχος
 • Οπτομετρικός έλεγχος
 • Σκιασκοπία
 • Χειρισμός διαγνωστικών & απεικονιστικών συστημάτων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος -η σχολής Οπτομετρίας
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση Η/Υ
 • Ομαδικότητα και συνέπεια
 • Ευελιξία & αποτελεσματικότητα
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Ηλικία έως 40 ετών
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο

*Απαραίτητη η επισύναψη φωτογραφίας σε κάθε βιογραφικό σημείωμα

*Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί

 

Η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Σταθερή μισθοδοσία – ασφάλιση
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις
 • Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 

Έχετε τη δυνατότητα να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

cv@ophthalmica.gr

info@ophthalmica.gr

 

 

Δήλωση Ενημερωμένης Συγκατάθεσης

Σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου η Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΟΦΘΑΛΜΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤAΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΟΦΘΑΛΜΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ A.E.» (OPHTHALMICA – στο εξής «η Εταιρεία»), η οποία επέχει θέση Υπευθύνου Επεξεργασίας, να προβεί στην λήψη και επεξεργασία του βιογραφικού σας σημειώματος και των δεδομένων που παρέχετε με αυτό (ενδεικτικά: στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική ή/ και επαγγελματική σας κατάρτιση – «τα Δεδομένα»), οφείλει να λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό τον σκοπό.

Στο παραπάνω πλαίσιο, και προς την εξυπηρέτηση του σκοπού αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψής σας από την Εταιρεία, είναι πιθανό να τύχουν επεξεργασίας και επιπλέον πληροφορίες και δεδομένα που σας αφορούν, και δη σε περίπτωση σχετικής προς το σκοπό αυτό συνέντευξης.

Έχοντας ενημερωθεί:

α. για την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, και
β. πως διατηρώ το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης προς επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχω με την παρούσα για τους σκοπούς που παραπάνω περιγράφονται,

παραχωρώ στην Εταιρεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα ως άνω Δεδομένα στο ανωτέρω πλαίσιο.