Ευκαιρίες Καριέρας

Στα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica επιθυμεί να προσλάβει:

 

Νοσηλευτή -τρια

Περιγραφή θέσης:

Στελέχωση του τμήματος Νοσηλευτικής, για την υποστήριξη χειρουργικών επεμβάσεων που αφορούν την αντιμετώπιση οφθαλμολογικών παθήσεων, τον χειρισμό απεικονιστικών – διαγνωστικών συστημάτων και την διεκπεραίωση εργαστηριακών – παρακλινικών πράξεων. Αρμοδιότητες:

 • Χειρισμός σύγχρονου τεχνολογικού, διαγνωστικού & θεραπευτικού εξοπλισμού
 • Εργαλειοδοσία
 • Υποστήριξη ενδοϋαλοειδικών και ενδοφλέβιων εγχύσεων
 • Διαδικασίες αποστείρωσης (ISO standards)
 • Παρακολούθηση χειρουργικών αναλωσίμων και εντολές τιμολόγησης χειρουργικών υλικών με χρήση λογισμικού ERP
 • Υποστήριξη ιατρείων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος  ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ Νοσηλευτικής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας
 • Ισχυρά ηθικά πρότυπα και ακεραιότητα
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
 • Ομαδικότητα και συνέπεια
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ (Windows operating system, MS Office, Πλοήγηση στο Internet)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (στον οφθαλμολογικό τομέα) θα ληφθεί υπόψη

 

Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Περιγραφή θέσης:

 • Εξυπηρέτηση & κίνηση ασθενών
 • Υποστήριξη ιατρείων
 • Προγραμματισμοί και συντονισμός των ραντεβού
 • Χρήση ειδικού λογισμικού διαχείρισης ασθενών (CRM) και παρακολούθηση ιατρικών φακέλων
 • Χρήση ειδικού λογισμικού έκδοσης παραστατικών (ERP)
 • Διευθέτηση ιατρικών εγγράφων και αλληλογραφίας
 • Χειρισμός εσωτερικών μηχανογραφημένων μηχανισμών

Επιθυμητά Προσόντα:

 • Απόφοιτος  ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας
 • Ισχυρά ηθικά πρότυπα και ακεραιότητα
 • Αξιοπιστία, ευελιξία, εχεμύθεια, έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικότητα και συνέπεια
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Windows operating system, MS Office, Πλοήγηση στο Internet)
 • ECDL certificate
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (στον ιατρικό τομέα) θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
 • Ηλικία έως 35 ετών

 

*Απαραίτητη η επισύναψη φωτογραφίας σε κάθε βιογραφικό σημείωμα

*Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί

 

Η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Σταθερή μισθοδοσία – ασφάλιση
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις
 • Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

 

Έχετε τη δυνατότητα να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

cv@ophthalmica.gr

info@ophthalmica.gr

 

 

Δήλωση Ενημερωμένης Συγκατάθεσης

Σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου η Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΟΦΘΑΛΜΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤAΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΟΦΘΑΛΜΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ A.E.» (OPHTHALMICA – στο εξής «η Εταιρεία»), η οποία επέχει θέση Υπευθύνου Επεξεργασίας, να προβεί στην λήψη και επεξεργασία του βιογραφικού σας σημειώματος και των δεδομένων που παρέχετε με αυτό (ενδεικτικά: στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική ή/ και επαγγελματική σας κατάρτιση – «τα Δεδομένα»), οφείλει να λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό τον σκοπό.

Στο παραπάνω πλαίσιο, και προς την εξυπηρέτηση του σκοπού αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψής σας από την Εταιρεία, είναι πιθανό να τύχουν επεξεργασίας και επιπλέον πληροφορίες και δεδομένα που σας αφορούν, και δη σε περίπτωση σχετικής προς το σκοπό αυτό συνέντευξης.

Έχοντας ενημερωθεί:

α. για την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, και
β. πως διατηρώ το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης προς επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχω με την παρούσα για τους σκοπούς που παραπάνω περιγράφονται,

παραχωρώ στην Εταιρεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα ως άνω Δεδομένα στο ανωτέρω πλαίσιο.