Ευκαιρίες Καριέρας

Στα πλαίσια συνεχούς ανάπτυξης, το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica επιθυμεί να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:

 

Ιατρικό Επισκέπτη

Περιγραφή θέσης & αρμοδιότητες:

 • Ιατρικές επισκέψεις & προσέγγιση επαγγελματιών υγείας
 • Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών
 • Διοργάνωση και συντονισμός εκδηλώσεων, ημερίδων και επιστημονικών συνεδρίων

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος -η, ΑΕΙ, ΤΕΙ με ειδίκευση στο Marketing
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες και γνώση τεχνικών πώλησης
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Άριστη γνώση των νέων τεχνολογιών προώθησης & μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Εμπειρία στη παρακολούθηση social media analytics – metrics
 • Δημιουργικότητα. Πρωτοτυπία. Καινοτομία
 • Εμπειρία στην οργάνωση εκδηλώσεων ή συνεδρίων
 • Δυνατότητα ταξιδίων
 • Ηλικία έως 45 ετών
 • Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία στο Medical Marketing (θα ληφθεί υπόψη)
 • Kάτοχος ΙΧ

Νοσηλευτή -τρια

Περιγραφή θέσης & αρμοδιότητες:

 • Υποστήριξη χειρουργικών επεμβάσεων για την αντιμετώπιση οφθαλμολογικών παθήσεων
 • Εργαλειοδοσία
 • Χειρισμός σύγχρονου επεμβατικού, διαγνωστικού & θεραπευτικού εξοπλισμού
 • Διεκπεραίωση εργαστηριακών – παρακλινικών πράξεων
 • Υποστήριξη ενδοϋαλοειδικών και ενδοφλέβιων εγχύσεων
 • Διαδικασίες αποστείρωσης (ISO standards)
 • Παρακολούθηση χειρουργικών αναλωσίμων και εντολές τιμολόγησης χειρουργικών υλικών με χρήση λογισμικού ERP
 • Παραγγελίες χειρουργικών υλικών & επαφές με προμηθευτές
 • Υποστήριξη ιατρείων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ / ΤΕΙ / ΙΕΚ Νοσηλευτικής
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ισχυρά ηθικά πρότυπα και ακεραιότητα
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
 • Ομαδικότητα και συνέπεια
 • Καλή γνώση Η/Υ (Windows operating system, MS Office, Πλοήγηση στο Internet)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών

 

Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης

Περιγραφή θέσης & αρμοδιότητες:

Εξυπηρέτηση – καθοδήγηση ασθενών, οφθαλμιάτρων, συνεργατών και άλλων επαγγελματιών υγείας. Αρμοδιότητες:

 • Εξυπηρέτηση & κίνηση ασθενών
 • Υποστήριξη ιατρείων
 • Προγραμματισμοί και συντονισμός των ραντεβού
 • Χρήση ειδικού λογισμικού διαχείρισης ασθενών (CRM) και παρακολούθηση ιατρικών φακέλων
 • Χρήση ειδικού λογισμικού έκδοσης παραστατικών (ERP)
 • Διευθέτηση ιατρικών εγγράφων και αλληλογραφίας
 • Χειρισμός εσωτερικών μηχανογραφημένων μηχανισμών

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απόφοιτος  ΑΕΙ / ΤΕΙ
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
 • Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργασίας
 • Ισχυρά ηθικά πρότυπα και ακεραιότητα
 • Αξιοπιστία, ευελιξία, εχεμύθεια, έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Ομαδικότητα και συνέπεια
 • Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο
 • Άριστη γνώση Η/Υ (Windows operating system, MS Office, Πλοήγηση στο Internet)
 • ECDL certificate
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (στον ιατρικό τομέα) θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
 • Ηλικία έως 35 ετών

 

Η εταιρεία μας προσφέρει:

 • Σταθερή μισθοδοσία – ασφάλιση
 • Συνεχείς εκπαιδεύσεις
 • Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
 • Σοβαρές προοπτικές εξέλιξης
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

*Απαραίτητη η επισύναψη φωτογραφίας σε κάθε βιογραφικό σημείωμα

*Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί

Έχετε τη δυνατότητα να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

cv@ophthalmica.gr

info@ophthalmica.gr

 

Δήλωση Ενημερωμένης Συγκατάθεσης

Σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προκειμένου η Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ – ΟΦΘΑΛΜΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤAΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΟΦΘΑΛΜΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ A.E.» (OPHTHALMICA – στο εξής «η Εταιρεία»), η οποία επέχει θέση Υπευθύνου Επεξεργασίας, να προβεί στην λήψη και επεξεργασία του βιογραφικού σας σημειώματος και των δεδομένων που παρέχετε με αυτό (ενδεικτικά: στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική ή/ και επαγγελματική σας κατάρτιση – «τα Δεδομένα»), οφείλει να λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας προς αυτό τον σκοπό.

Στο παραπάνω πλαίσιο, και προς την εξυπηρέτηση του σκοπού αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψής σας από την Εταιρεία, είναι πιθανό να τύχουν επεξεργασίας και επιπλέον πληροφορίες και δεδομένα που σας αφορούν, και δη σε περίπτωση σχετικής προς το σκοπό αυτό συνέντευξης.

Έχοντας ενημερωθεί:

α. για την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας, και
β. πως διατηρώ το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης προς επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που παρέχω με την παρούσα για τους σκοπούς που παραπάνω περιγράφονται,

παραχωρώ στην Εταιρεία το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να διατηρεί και να επεξεργάζεται τα ως άνω Δεδομένα στο ανωτέρω πλαίσιο.