Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 19th International Schwind User Meeting 2022

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 19th International Schwind User Meeting 2022
21 – 24 Ιουλίου 2022
Frankfurt am Main
Germany
Melia Frankfurt City Hotel

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 19th International Schwind User Meeting 2022:

Μπαλίδης Μ. (Greece)
Σακελλάρης Δ. (Greece)
Καζαντζίδης Ό. (Greece)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Source: Schwind

https://www.eye-tech-solutions.com/