Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 32o Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ)

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 32ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ΕΕΕΦΔΧ)
01 - 04 Μαρτίου 2018
Αθήνα
Ξενοδοχείο Hilton

hsioirs mar 2018

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 32ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής:

Παρασκευή 02 Μαρτίου 2018 

Αίθουσα Τερψιχόρη

09:00-10:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις – Κερατοειδής Ι

Αμφοτερόπλευρο οίδημα κερατοειδούς σε ασθενή με νόσο Parkinson και συστηματική χρήση αμανταδίνης

Αδαμοπούλου Α., Γκόρου Ο., Μπαλίδης Μ.

GCDII δυστροφία κερατοειδούς σε μόσχευμα μετά από διαμπερή κερατοπλαστική και φωτοκερατεκτομή με Excimer Laser για ανώμαλο αστιγματισμό

Γκόρου Ό., Αδαμοπούλου Α., Μπαλίδης Μ.

12:00 – 13:30 Στρογγυλή Τράπεζα Καταρράκτη

«Τι μπορεί να ακολουθήσει μία επιτυχημένη επέμβαση καταρράκτη»

Ομιλητές: S. Awwad, Ε. Γκοτζαρίδης, Β. Κατσανεβάκη, A. Kilic, Μ. Μπαλίδης, Ι. Παλλήκαρης, M. Tassignon

Αίθουσα Εσπερίδες

Κλινικά Φροντιστήρια

09:30 – 11:00 Fun Club κερατοειδούς

Συντονιστής: Μ. Μπαλίδης
Σχολιαστές: V.Sarnicola Ν. Ζιάκας T.A. Chaudhry
Εισηγητές: T.A. Chaudhry, Ν. Ζιάκας, Β. Λιαράκος, Ε. Παυλίδου, Δ. Σακελλάρης, Κ. Σαμαράς, V.Sarnicola

12:00 – 14:30 Basic Course Κερατοειδούς
Συντονιστές: Δ. Μικρόπουλος, Μ. Μπαλίδης
Εισηγητές: Π. Γεωργουδής, A. Danasoury, Ν. Ζιάκας, Κ. Καραμπάτσας, Δ. Μικρόπουλος, Δ. Μιλτσακάκης, Μ. Μπαλίδης, Σ. Παλιούρα, Ε. Παυλίδου, V. Sarnicola, Χ. Σιγανός

18:00 – 18:50 Παιδική ηλικία και Πρόσθιο Ημιμόριο
Συντονιστής: Μ. Μπαλίδης
Εισηγητές: Σ. Γκατζώνης, B. Frueh, Δ. Σακελλάρης

Αίθουσα Ερατώ Β/Γ

Κλινικά Φροντιστήρια

14:30 – 15:20 Ενδοφθαλμίτιδα μετά από επέμβαση καταρράκτη και ενδο-υαλοειδικές ενέσεις
Συντονιστής: Δ. Παπαδάκος
Εισηγητές: Σ. Αστεριάδης, Αθ. Βακάλης, Ι. Γεωργίου, Χρ. Παπαδοπούλου

15:30 – 16:20 Χειρουργικές επιλογές στην αντιμετώπιση του κερατοκώνου
Συντονιστής: Κ. Καραμπάτσας
Εισηγητές: Ν. Ζιάκας, Μ. Μπαλίδης, Μ. Τσάτσος

 

Σάββατο 03 Μαρτίου 2018

Αίθουσα Τερψιχόρη

09:45 – 11:15 Στρογγυλή Τράπεζα Κερατοειδούς
«Χειρουργικές λύσεις παθήσεων στρώματος κερατοειδούς»
Συντονιστές: Δ. Μικρόπουλος, Μ. Μπαλίδης
Ομιλητές: D. Gatinel, Β. Λιαράκος, Μ. Παπαθανασίου, V. Sarnicola

17:00 – 19:00 Μαγνητοσκοπημένα χειρουργεία

Eνδοστρωματική κερατοπλαστική
Μ. Μπαλίδης

Αίθουσα Εσπερίδες

Κλινικά Φροντιστήρια

09:00 – 11:30 Basic Course Καταρράκτη
Συντονιστές: Β. Καραμπατάκης, Ε. Πατσούρα
Εισηγητές: A. Αντωνιάδης, G. Auffarth, Sh. Awwad, A. Βακάλης, N. Ζιάκας, Χ. Καλογερόπουλος, A. Kιlιç, Β. Κοζομπόλης, Δ. Μικρόπουλος, Π. Σμαχλίου, I. Τσινόπουλος

15:00 – 15:50 Τί μπορεί να ακολουθήσει μια επιτυχημένη επέμβαση καταρράκτη. (Δευτερογενής θόλωση περιφακίου, έκτοποι ενδοφακοί – περιστροφή – σταθεροποίηση – αλλαγή ενδοφακού, επιπρόσθετοι ενδοφακοί, ιριδοπλαστική).
Συντονιστής: Σπ. Γεωργαράς
Εισηγητές: A. Βακάλης, Κ. Μόσχου, Δ. Μπουζούκης, Ι. Πούλας, A. Χαρώνης

18:00 – 18:50 Πρόσθια τμηματική κερατοπλαστική (DALK) – Best of AAO
Συντονιστές: Κ. Σαμαράς, Μ. Τσάτσος
Εισηγητές: Sh. Daya, A. Eldanasoury, Μ. Μπαλίδης, V. Sarnicola

Αίθουσα Σαντορίνη

Κλινικά Φροντιστήρια

14:00 – 14:50 Η χρήση της Μιτομυκίνης C στην Οφθαλμολογία
Συντονιστής: Α. Παπανδρούδης
Ομιλητές: Ε. Δετοράκης, Ζ. Ζαχαριάδης, Δ. Μικρόπουλος, Χ. Σιγανός

 

Κυριακή 04 Μαρτίου 2018

Αίθουσα Τερψιχόρη

09:30-11:00 Παρουσιάσεις Βίντεο Ι
Προεδρείο: Ι. Αναστασιλάκης, Α. Κοτούλας, Δ. Σακελλάρης

Αίθουσα Τερψιχόρη Β

Πειραματικά Χειρουργεία

10:30 – 12:30 DALK – Handsonexperience CORWL2
Εκπαιδευτές: Κ. Σαμαράς, Μ. Μπαλίδης, S. Daya, V. Sarnicola, Μ. Τσάτσος

hsioirs mar 2018 logo

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: HSIOIRS

https://hsioirs.org/