Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 4th Cretan Hands On Ophthalmology

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 4th Cretan Hands On Ophthalmology
07 – 09 Οκτωβρίου 2022
Κρήτη
Chamber of Heraklion

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 4th Cretan Hands On Ophthalmology:

Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2022

12:30 – 13:30 Στρογγυλό Τραπέζι ΙΙ
Παθολογία Αμφιβληστροειδούς Ι ΗΕΩ
«Παρουσίαση περιστατικών | Διερεύνηση | Διαφοροδιάγνωση | Θεραπευτική προσέγγιση»
Ομιλητής: Α. Βακάλης

13:30 – 14:30 Στρογγυλό Τραπέζι ΙΙΙ
Παθολογία Αμφιβληστροειδούς ΙΙ– Διαβητική Αμφιβληστροειδοπάθεια
και Αγγειακές Παθήσεις
«Παρουσίαση περιστατικών | Διερεύνηση | Διαφοροδιάγνωση | Θεραπευτική προσέγγιση»
Ομιλητής: Α. Βακάλης

Σάββατο 08 Οκτωβρίου 2022

12:00 – 13:00 Στρογγυλό Τραπέζι Χ
Τραύματα
«Παρουσίαση περιστατικών | Διερεύνηση | Διαφοροδιάγνωση | Θεραπευτική προσέγγιση»
Ομιλητής: Α. Βακάλης

13:00-14:00 Στρογγυλό Τραπέζι ΧΙ
Δευτερογενής Φακός – Συρραφή
«Παρουσίαση περιστατικών | Διερεύνηση | Διαφοροδιάγνωση | Θεραπευτική προσέγγιση»
Ομιλητής: Α. Βακάλης

15:00-16:00 Στρογγυλό Τραπέζι XII
Χειρουργική Αμφιβληστροειδούς
«Παρουσίαση περιστατικών | Διερεύνηση | Διαφοροδιάγνωση | Θεραπευτική προσέγγιση»
Ομιλητής: Α. Βακάλης

 

Source:

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα