Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 51ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο

To Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στο 51ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
31 Μαΐου έως 02 Ιουνίου 2018
Θεσσαλονίκη
Makedonia Palace hotel

pos 2018 1

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 51ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο:

Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

15:30 – 16:45 Παθολογία κερατοειδούς – αντιμετώπιση συνήθων κλινικών προβλημάτων
Ομιλητής: Μπαλίδης Μ. 

16:45 – 18:00 Επιλογή τεχνικής στη διαθλαστική χειρουργική. Κερατοειδής ή φακός;
Συντονιστής: Ζαχαριάδης Ζ.

Παρασκευή 01 Ιουνίου 2018 

10:00 – 11:15 Ηλικιακή Εκφύλιση Ωχράς Κηλίδος. Τι νέα από το μέτωπο;
Ομιλητής: Σουσούρας Α.

13:00 – 13:30 Controversies in Surgical Retina. Τell it like it is…
Συντονιστής: Τρανός Π.
Ομιλητής: Aστεριάδης Σ.

14:15 – 15:30 CXL – Cross Linking Κερατοειδούς
Ομιλητής: Σακελλάρης Δ.
Συνδυαστικές επεμβάσεις διασύνδεσης κερατοειδούς (τόσα πολλά πρωτόκολλα, σε ποιους ασθενείς)

16:30 – 18:00 FAN CLUB Φλουοροαγγειογραφίας
Σχολιαστής: Τρανός Π.

16:30 – 18:00 Τι νεώτερο στη χειρουργική της ωχράς;
Συντονιστής: Βακάλης Α.
Ομιλητής: Βακάλης Α.
Ο ρόλος της χειρουργικής στη θεραπεία του μετεγχειρητικού κυστοειδούς οιδήματος

18:00 – 18:30 Ηλεκτροφυσιολογία: Κληρονομικές Ωχροπάθειες
Ομιλητής: Κουκουλά Σ.
Κλασική ηλεκτροφυσιολογία: Πότε βοηθάει στις Κλ.Ω;

Σάββατο 02 Ιουνίου 2018 

09:00 – 10:30 Προφορικές Ανακοινώσεις: Διαθλαστική Χειρουργική
Προεδρείο: Ζαχαριάδης Ζ.

10:30 – 11:45 Οδηγός επιβίωσης στην αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών του αμφιβληστροειδή
Συντονιστής: Τρανός Π.

15:00 – 16:15 Workshop LOW VISION: Εκτίμηση και αποκατάσταση ασθενών με χαμηλή όραση
Ομιλητές: Σκοπελίτη Κ.
Ορισμός, κατηγοριοποίηση ασθενών, απεικονιστικές εξετάσεις, νέες προσεγγίσεις
Εκπαίδευση στην κινητικότητα – προσανατολισμό και δεξιότητες

16:15 – 17:30 Προεδρείο διαλέξεων
Μπαλίδης Μ.

Δηλώσεις Πάρη Τρανού FRCS για το 51ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο:

Source: Livemedia

http://www.livemedia.gr/congresses

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε περισσότερες