Απόπτωση Επιθηλίου: Μια Εκδορά της Επιφανειακής Στιβάδας του Κερατοειδή

Απόπτωση Επιθηλίου
Μια Εκδορά της Επιφανειακής Στιβάδας του Κερατοειδή

Τι ακριβώς είναι η απόπτωση επιθηλίου του κερατοειδή;

Με τον όρο απόπτωση επιθηλίου εννοούμε στην πραγματικότητα μια εκδορά της επιφανειακής στιβάδας του κερατοειδή, που συμβαίνει συνήθως μετά από έναν επιπόλαιο τραυματισμό του οφθαλμού και τμήμα του επιθηλίου αποκολλάται από την υποκείμενη μεμβράνη.

Ποια είναι τα βασικά αίτια της απόπτωσης επιθηλίου;

Μια απόπτωση επιθηλίου συχνά μπορεί να οφείλεται σε:

 • Τραυματισμό από ξένο σώμα (π.χ. χαρτί, κλαδί, γρέζι κ.ά.)
 • Αυτοτραυματισμό, συνήθως μετά από εργώδες τρίψιμο, χειρισμό φακών επαφής
 • Σπανιότερα λόγω δυστροφίας του κερατοειδούς, δηλαδή κακής κατασκευής του
  επιθηλίου

Ποια είναι τα κυριότερα συμπτώματα της απόπτωσης του επιθηλίου;

Μερικά από τα πιο βασικά συμπτώματα της οφθαλμικής κατάστασης είναι:

 • Δακρύρροια
 • Ερυθρότητα
 • Φωτοευαισθησία
 • Θολή ή εξασθενημένη όραση
 • Αίσθηση ξένου σώματος
 • Άλγος κατά τον βλεφαρισμό

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια απόπτωση επιθηλίου;

Ο οφθαλμίατρος θα διαγνώσει την ύπαρξη και τoν βαθμό σοβαρότητας της απόπτωσης με την βοήθεια μια ειδικής χρωστικής που ονομάζεται φλουορεσκεΐνη, κατά τη διάρκεια ενδελεχούς κλινικής εξέτασης σε σχισμοειδή λυχνία.

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να εφαρμοστεί, εφόσον απαιτείται, είναι η αφαίρεση ξένου σώματος. Μικρής έκτασης βλάβες δεν χρειάζονται θεραπεία, καθώς υποχωρούν μόνες τους σε μερικά 24ωρα. Σε αλλοιώσεις μεγάλης έκτασης συνήθως χρησιμοποιούμε πιεστική επίδεση του οφθαλμού ή εφαρμόζουμε προσωρινά θεραπευτικούς φακούς επαφής για μερικά 24ωρα, με βασικό στόχο την επούλωση και την αποφυγή υποτροπιασμού.

Υποτροπιάζουσα απόπτωση επιθηλίου

Το σύνδρομο της υποτροπιάζουσας απόπτωσης επιθηλίου του κερατοειδή, χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες καταστάσεις οξέων συμπτωμάτων (σε έναν από τους δύο οφθαλμούς), τα οποία προκαλούνται γιατί η πρόσφυση του επιθηλίου με την υποκείμενη μεμβράνη του κερατοειδή είναι χαλαρή από κατασκευής.

Ο κερατοειδής χιτώνας κανονικά επουλώνεται συνήθως μέσα σε μερικά 24ωρα, αλλά το επεισόδιο αυτό έχει την τάση να υποτροπιάζει σε ακανόνιστα χρονικά διαστήματα που μπορεί να ποικίλουν από μερικές ημέρες μέχρι και μήνες αργότερα.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των υποτροπών, λύσεις σε επεμβατικό επίπεδο αποτελούν:

 • Η επιφανειακή απόξεση του επιθηλίου του κερατοειδή. Πρόκειται για μια απλή επέμβαση όπου αφαιρείται το χαλαρό – αλλοιωμένο τμήμα του επιθηλίου. Μετά την απόξεση τοποθετείται θεραπευτικός φακός επαφής για 4-5 ημέρες περίπου
 • Νύξεις στο πρόσθιο στρώμα του κερατοειδή με στόχο να βελτιωθεί η πρόσφυση του χαλαρού επιθηλίου στην υποκείμενη στιβάδα (σε περίπτωση άμεσης υποτροπής)
 • Η σύγχρονη αντιμετώπιση με laser, συγκεκριμένα με τη μέθοδο της φωτοθεραπευτικής κερατεκτομής με excimer laser (PTK: Phototherapeutic Keratectomy). Στόχο έχει την αναγέννηση του επιθηλίου και την ενεργοποίηση νέων δυνατών συνδέσεων μεταξύ επιθηλίου και της υποκείμενης μεμβράνης του κερατοειδή. Πρόκειται για μόνιμη θεραπεία σε ποσοστό άνω του 90%, με αποτέλεσμα την αποφυγή των επώδυνων υποτροπών

Δημήτρης Σακελλάρης MD
Χειρουργός Οφθαλμίατρος
Ειδικός στη Χειρουργική Κερατοειδούς & Προσθίων Ημιμορίων
[email protected]