Ασφαλιστικές Εταιρείες

Το Ινστιτούτο Ophthalmica διαθέτει πλήθος συνεργασιών με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και ασφαλιστικά δίκτυα. Ενημερωθείτε από εκπροσώπους μας για τους τύπους ιατρικών πράξεων και χειρουργικών επεμβάσεων που καλύπτονται από ομαδικά ή ατομικά χαρτοφυλάκια.