Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 9th annual congress on Controversies in Ophthalmology: Europe (COPHy EU)

Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο 9th annual congress on Controversies in Ophthalmology: Europe (COPHy EU) 
Anterior Segment - Glaucoma - Retina 
22 - 24 Μαρτίου 2018 
Αθήνα 
Hilton hotel

cophy 2018-1

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο 9th annual congress on Controversies in Ophthalmology: Europe (COPHy EU):

Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018

11:30 – 12:00 Debate II: OCT of optic nerves should be obtained when obtaining macular OCT for medical retina patients
11:30 – 11:40 Yes: Francesca Cordeiro, UK
11:40 – 11:50 No: Paris Tranos, Greece
11:50 – 12:00 Discussion

Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 

11:00 – 11:30 Debate I: Astigmatism correction in cataract surgery should be done with toric IOLs after surgery: even less than 1.0D
11:00 – 11:10 Yes: Dimitris Kyroudis, Greece
11:10 – 11:20 No: Miltos Balidis, Greece
11:20 – 11:30 Discussion

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: COPHy

http://www.comtecmed.com/cophy/2018/