Μεταμοσχεύσεις κερατοειδή: Εξειδικευμένες επεμβάσεις υψηλού επιπέδου δυσκολίας

Ο κερατοειδής αποτελεί το παράθυρο του οφθαλμού και ουσιαστικά είναι ένας εκτεθειμένος χιτώνας. Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα να προκληθεί κάποιο τραύμα ή μόλυνση σε εκείνον.

Τραυματισμοί και παραμορφώσεις, εκτεταμένες μολύνσεις, προχωρημένος κερατόκωνος, θολερότητες ή ουλές, διάφορες κληρονομικές παθήσεις είναι κάποιες από τις βασικές αιτίες που οδηγούν στη λύση της επέμβασης μεταμόσχευσης κερατοειδή (corneal transplantation) ή κερατοπλαστική (keratoplasty).

Στην μεταμόσχευση κερατοειδή (κερατοπλαστική) ολόκληρος ο κερατοειδής χιτώνας του ματιού ή τμήμα εκείνου αντικαθίσταται από κερατοειδή κάποιου δότη (κατάλληλο μόσχευμα). Οι μεταμοσχεύσεις κερατοειδή είναι εξειδικευμένες επεμβάσεις πολύ υψηλού επιπέδου δυσκολίας και απαιτούν ειδική εκπαίδευση από τον χειρουργό οφθαλμίατρο.

cornea front image

Ο Μίλτος Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth μας μιλάει για τις επεμβάσεις μεταμόσχευσης κερατοειδή:

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις μεταμοσχεύσεις κερατοειδή και τις σύγχρονες μεθόδους – τεχνικές

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ενημερωτικό έντυπο υλικό του Ινστιτούτου Ophthalmica για τις μεταμοσχεύσεις κερατοειδή (pdf)

1.keratoplasty

Επικοινωνήστε μαζί μας για έναν πλήρη οφθαλμολογικό έλεγχο

cornea balidis