Κερατοειδούς

Αντιμετωπίζονται όλες οι παθήσεις του κερατοειδούς είτε συντηρητικά (φάρμακα, θεραπευτικοί φακοί επαφής) είτε χειρουργικά όπως cross linking και μεταμοσχεύσεις (ολικού πάχους, μερικού πάχους, κερατοπρόσθεση).

Ενδοστρωματικοί Κερατοειδικοί Δακτύλιοι Kerarings | Διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών που σχετίζονται με τον Κερατόκωνο

Ενδοστρωματικοί Κερατοειδικοί Δακτύλιοι Kerarings | Διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών που σχετίζονται με τον Κερατόκωνο

Οι Ενδοστρωματικοί Κερατοειδικοί Δακτύλιοι Kerarings είναι  οφθαλμολογικά εμφυτεύματα που χρησιμοποιούνται για τη διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών που σχετίζονται με τον κερατόκωνο και άλλες εκτατικές διαταραχές του κερατοειδούς. Πρόκειται στην ουσία...
Περισσότερα →
Corneal cross linking

Corneal cross linking

Τι ακριβώς είναι το colagen corneal cross linking (C3R/CXL); Η τεχνική collagen corneal cross linking (C3R/CXL) είναι μια πρωτοποριακή θεραπεία για τον κερατόκωνο που χρησιμοποιεί φωτοσυνθετικούς παράγοντες,...
Περισσότερα →
Μεταμόσχευση κερατοειδούς

Μεταμόσχευση κερατοειδούς

Τι ακριβώς είναι η μεταμόσχευση κερατοειδούς (κερατοπλαστική) και πότε πραγματοποιείται; Ο κερατοειδής αποτελεί το παράθυρο του οφθαλμού και ουσιαστικά είναι ένας εκτεθειμένος χιτώνας. Υπάρχει λοιπόν πιθανότητα να...
Περισσότερα →