Το Ινστιτούτο Ophthalmica στην Επιστημονική Διημερίδα της ΟΕΒΕ

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στην Επιστημονική Διημερίδα της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΟΕΒΕ) 
14 - 15 Απριλίου 2018 
Ξενοδοχείο Kazarma 
Λίμνη Πλαστήρα 

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στην Επιστημονική Διημερίδα της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΟΕΒΕ) 
14 – 15 Απριλίου 2018 
Ξενοδοχείο Kazarma 
Λίμνη Πλαστήρα