Δωρεά φαρμάκων από το Ινστιτούτο Ophthalmica στο Κοινωνικό Φαρμακείο Κομοτηνής

Με την διαμεσολάβηση του συνεργάτη οφθαλμίατρου χειρουργού κ. Μουφτήογλου Οζγκιούρ, πριν από λίγες ημέρες, χορηγήθηκε μια μεγάλη ποσότητα ιατροφαρμακευτικού υλικού στο Κοινωνικό Φαρμακείο της Κομοτηνής.

Μετά την ισχύ του νόμου (4368/2016) που αφορά την δωρεάν υγειονομική κάλυψη των ανασφάλιστων συμπολιτών μας, το Κοινωνικό Φαρμακείο της  Κομοτηνής προωθεί τις δωρεές τις οποίες δέχεται σε ιδρύματα, εθελοντικές οργανώσεις υγείας και άλλους οργανισμούς.

Το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica, έχοντας θέσει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως αναπόσπαστο κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού που εφαρμόζει, θα εξακολουθήσει να στηρίζει συστηματικά Κοινωνικά Ιατρεία, Φαρμακεία και όχι μόνο σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές της χώρας μας.

Ευχαριστούμε θερμά τον οφθαλμίατρο χειρουργό κ. Μουφτήογλου Οζγκιούρ για την διαμεσολάβηση.