Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο International Congress of the Egyptian Ophthalmological Society (EOS 2018)

Το Ινστιτούτο Ophthalmica στο International Congress of the Egyptian Ophthalmological Society (EOS 2018) 
14 - 16 Μαρτίου 2018 
Κάιρο 
Αίγυπτος 
Al Masah hotel

egypt footer

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στο International Congress of the Egyptian Ophthalmological Society (EOS 2018):

Μίλτος Μπαλίδης PhD, FEBOphth, ICOphth

Σακελλάρης Δημήτρης MD

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες 

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα 

Source: EOS

http://eos-egypt.com/