Χρησιμοποιώντας το νομόγραμμα του Wavelight Allegretto excimer laser eye-Q 400Hz

Οι μεταβολές κατά την εισαγωγή της επιθυμητής διόρθωσης (sph & cyl) στο software application της Wavelight για το Allegretto excimer laser eye-Q 400Hz απεικονίζονται στο σχήμα που ακολουθεί:

nomo_allegretto