Τεχνική LASIK Xtra - 3 λεπτά για την ανάκτηση της στιβαρότητας του κερατοειδή

Σε μια τυπική επέμβαση LASIK, μετά την πραγματοποίηση της διαθλαστικής διόρθωσης με excimer laser, εφαρμόζεται κατάλληλα η διαμορφωμένη ριβοφλαβίνη της Avedro στο εκτιθέμενο στρώμα (residual stroma) και έπειτα επανατοποθετείται ο κρημνός (corneal flap). Στη συνέχεια, εφαρμόζεται UVA φωτισμός στο άθικτο επιθήλιο από το σύστημα KXL της Avedro. Έτσι, επιτυγχάνεται ενδυνάμωση του υπόλοιπου κερατοειδή καθώς και αυξημένη πρόσφυση μεταξύ του κρημνού και του stromal bed. Η ενδυνάμωση του κερατοειδούς με τη μέθοδο LASIK Xtra, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους ασθενείς LASIK, αλλά και σε περιπτώσεις ασθενών που πάσχουν από μετεγχειριτική εκτασία κερατοειδούς ή απλά θέλουν να αποκαταστήσουν την στιβαρότητα του κερατοειδούς τους.