Επιστημονική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

Στο Ινστιτούτο Ophthalmica λειτουργεί επιτροπή συντονισμού του επιστημονικού, ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου (ερευνητικές μελέτες, δημοσιεύσεις, επιστημονικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά και μετεκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα υποτροφιών, θέματα βιοηθικής κ.ά.). Η επιστημονική επιτροπή απαρτίζεται...
Περισσότερα →