Το Ινστιστούτο Ophthalmica στην 11η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς - Αμφιβληστροειδούς (GVRS) 2023

Το Ινστιστούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής Ophthalmica στην 11η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς (GVRS) 2023.
17 – 18 Νοεμβρίου 2023
Αράχωβα
Domotel Anemolia

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στην 11η Ημερίδα της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς – Αμφιβληστροειδούς (GVRS) 2023:

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

18.15- 19.15 Β’ Συνεδρία
Paediatric Retina
Ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος σε παιδιά | Σ. Κουκουλά

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

11.30 – 12.40 Δ’ Συνεδρία
AMD Symposium
Προβλέποντας και αντιμετωπίζοντας την επέκταση σε Subfoveal και Nonsubfoveal Γεωγραφική Ατροφία | Χ. Κουτσιούκη

12.40 – 14.00 Ε’ Συνεδρία
Χειρουργική Ωχράς 2023
Εξελίξεις και σύγχρονες τάσεις στη χειρουργική θεραπεία των παθήσεων της ωχράς
Υποωχρικές αιμορραγίες και παρεκτόπιση χωρίς υαλοειδεκτομή | Σ. Αστεριάδης

16.15- 17.30 Η’ Συνεδρία
Carlevale IOL & The Others
Οι Τεχνικές για Χειρουργό Προσθίου Ημιμορίου & Υαλοειδούς
Σχολιαστής: Α. Βακάλης

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

Source: GVRS

https://gvrs.gr/