Το Ινστιτούτο Ophthalmica στην Επιστημονική Διημερίδα της ΟΕΒΕ

Οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Ophthalmica στην Επιστημονική Διημερίδα της ΟΕΒΕ:

Σάββατο 14 Απριλίου 2018 

12:00 – 13:30 Προφορικές Ανακοινώσεις

Οικογενής Κερατόκωνος
Μπαλίδης Μ., Κορώνης Σ., Cvetanovic M., Ράσογλου Α.

Έντονη φωτοευαισθησία στα παιδιά – Κλινικές περιπτώσεις
Τυραδέλλης Σ., Μπασδεκίδου Χ., Τριανταφυλλά Μ., Αδαμοπούλου Α., Βελίκη Σ., Λελιοπούλου Ω.

Αυτοματοποιημένο σύστημα καταγραφής δεδομένων για την παρακολούθηση ασθενών που υποβάλλονται σε ενδοϋαλοεδικές εγχύσεις
Κορώνης Σ., Παλάσκα Ε., Δερβένης Π., Τρανός Π., Μαρκούσης Π.

13:45 – 15:00 Fan Club Γλαυκώματος
Συντονιστής: Μυλόπουλος Ν.
Αναστασόπουλος Ε., Μικρόπουλος Δ., Κατσάνος Α., Καραγκάνη Ε.

15:30 – 16:45 Fan Club Κερατοειδούς
Συντονιστής: Καραμπάτσας Κ.
Μπαλίδης Μ., Σακελλάρης Δ., Τζαμάλης Α., Παλιούρα Σ.

Κυριακή 15 Απριλίου 2018

10:00 – 11:30 Παρουσίαση περιστατικών από ειδικευόμενους
Προεδρείο: Βακάλης Α.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για να δείτε το πλήρες επιστημονικό πρόγραμμα

oebe plastira 1

Source: OEBE

http://oebe.gr/